АСОЦІАЦІЇ РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ 25 РОКІВ

Цього року Асоціація радіологів України (АРУ) святкує своє 25-річчя. Асоціація була офіційно зареєстрована 27-го травня 1992 року. Вона стала правонаступницею Українського республіканського наукового товариства рентгенологів та радіологів, заснованого у 1936 році. Протягом 25-ти років Асоціація спрямовувала свою діяльність на підвищення професійного рівня радіологів та захист їх інтересів.

За цей час проведено 15 конгресів, понад 40 всеукраїнських науково-практичних конференцій, міжнародну конференцію "Магнітний резонанс в біології та медицині" та понад 150 регіональних семінарів в усіх регіонах України. З 2013 року у Києві щорічно проводиться Національний конгрес з міжнародною участю “Радіологія в Україні”, який став вже традиційним найбільшим національним радіологічним форумом.

За участі АРУ у 1997-му році було підготовлено та видано Наказ МОЗ України №340 "Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії", а у 1999-му році - проект програми переоснащення служби променевої діагностики країни. Минулого року Асоціацією розроблено «Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження». Це керівництво схвалене вченою радою Міністерства охорони здоров’я України та рекомендоване для впровадження в клінічну практику.

У 1998-му році при Асоціації радіологів України було створено Центр рентгенівських технологій під керівництвом проф. Мірошниченка С.І., основним завданням якого було об'єднання зусиль вітчизняних підприємств у напрямку впровадження цифрових технологій в рентгенодіагностиці. Разом з кафедрою радіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Центром було налагоджено навчання рентгенологів та рентген-лаборантів роботі на цифрових рентгенівських системах. Сьогодні Україна посідає провідне місце у Центральній та Східній Європі у цьому напрямку - в медичних закладах країни працює вже близько 1500 цифрових рентгенівських систем.

З 1998-го року Асоціація плідне співпрацює з організаторами найбільшої медичної виставки в Україні - "Охорона здоров'я" щорічно Асоціація оформлює на виставці свій стенд і бере участь у підготовці та проведенні її наукової частини.

У 2003 році АРУ провела першу конференцію для молодих радіологів, а у 2007 році — перший конкурс молодих радіологів, які тепер вже стали традиційними.

У 2010 році було створено Українську школу безперервної післядипломної освіти, яка пізніше отримала ім’я одного з її засновників професора М.І. Спузяка. Сьогодні у різних регіонах країни Школою проведено вже 18 курсів з різних розділів радіології.

З 1993 року АРУ є членом Європейської Асоціації Радіологів (ЄАР). З 1998-го року делегація Асоціації радіологів України щорічно бере участь у Європейському Конгресі Радіологів (ЄКР)у Відні, українські радіологи починають отримувати запрошення на учбові курси, які ЄАР проводить спільно з фірмами, що працюють на радіологічному ринку країни. У 2015 році в Україні було проведено перші курси з нейрорадіології, заняття на яких вели провідні викладачі Європейського Товариства з Нейрорадіології, а трохи пізніше АРУ стала членом Міжнародного Товариства з Нейрорадіології.

З першого року свого існування АРУ вела видавничу діяльність, яка поступово розширювалася. З 1994 по 2010 роки Асоціація спільно з видавництвом "Медицина України" щорічно видавала "Показники діяльності радіологічної служби" та збірки наукових праць "Променева діагностика, променева терапія" . З 2000 року Асоціація радіологів України і ІВО "Медицина України" спільно видають науково-практичний журнал "Променева діагностика, променева терапія" (який у 2004 році включено до переліку фахових видань ВАК), а з 2004 року -інформаційний бюлетень "Радіологічний вісник". Супроводжується інтернет-сайт Асоціації радіологів України: aru-ua.orga>.

Асоціація гідно відмічає свій ювілей. Завдяки її активній роботі, спрямованій на наближення української радіології до європейської, Європейське Товариство Радіології (ЄТР) обрало Україну країною особливої підтримки у 2017 році і напередодні 5-го Конгресу «Радіологія в Україні» вперше провело в Києві спеціально для українських радіологів курси Європейської Школи Радіології «Візуалізація в онкології». На Конгрес АРУ приїхала велика група іноземних гостей на чолі новообраного президента ЄТР Берна Хамма, який у своєї доповіді відзначив активність українських радіологів в останні роки і, зокрема, на Європейському Конгресі Радіологів цього року, на який було подано найбільшу за 25 років тез і зроблено найбільшу кількість усних доповідей від України.

В рік святкування ювілею Асоціації, в першу чергу, хочеться сказати теплі слова подяки всім її президентам, які очолювали АРУ в різні роки, Бабію Я.С., Медведєву В.Є. та Рогожину В.О., а також тим, хто допомагав їм організовувати діяльність АРУ протягом 25 років, та побажати новообраному керівництву Асоціації на чолі з Ялинської Т.А. творчої роботи та нових досягнень!