Национальный форум с международным участием «Радиология в Украине»

  • Лого организатора
СКАЧАТИ ПРОГРАМУ ЗАХОДУ... ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №2 про проведення Національного форуму з міжнародною участю «Радіологія в Україні», Київ, 19-22 березня 2013 року Скачати розподіл місць... Скачати лист міністру охорони здоров'я...

 

Форум проходитиме у Міжнародному виставковому центрі (Броварський пр-т,15, станція метро «Лівобережна») за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Засідання проходитимуть у конференц-залах №1 та №3 павільйону №1


СКАЧАТИ ПРОГРАМУ ЗАХОДУ...


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №2

про проведення Національного форуму з міжнародною участю «Радіологія в Україні»,

Київ, 19-22 березня 2013 року

Форум проходитиме у Міжнародному виставковому центрі (Броварський пр-т,15, станція метро «Лівобережна») за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Засідання проходитимуть у конференц-залах №1 та №3 павільйону №1


Скачати розподіл місць...

Скачати лист міністру охорони здоров'я...

Реєстрація учасників форуму проводитиметься:

з 1 лютого до 15 березня на сайті uarctmrt.org:

рання реєстрація – з 1 по 28 лютого;

пізня реєстрація – з 1 березня;

19-22 березня біля конференц-залу №1.

Реєстраційні внески:

Учасники

Рання реєстрація

Пізня реєстрація

Реєстрація на форумі

Реєстрація на один день

члени АРУ

200.0 грн

300.0 грн.

400.0 грн.

100.0 грн.

інші

 300.0 грн.

400.0 грн.

500.0 грн.

150.0 грн.

інтерни

40.0 грн.

80.0 грн.

120.0 грн.

20.0 грн.

Доповідачі від сплати реєстраційного внеску звільняються


Участь у вечірній програмі:


20.03 - вечір зустрічі друзів (фуршет) – 250.0 грн.

Реєстраційні внески та внески за участь у вечірній програмі прохання перераховувати на розрахунковий рахунок Української асоціації спеціалістів з конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії з формулюванням «благодійний внесок Іванова І.І.(Київ) на виконання УАРКТМРТ статутних завдань»:

р/с 26006000177402 в ПАТ «Ерсте Банк» в м. Києві

МФО 380009, Код ЄДРПОУ 33946415

Прохання копію квитанції про сплату реєстраційного внеску надсилати на електронну адресу Асоціації: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

19-22 березня внески сплачуються при реєстрації!

Увага! Датою реєстрації вважається дата поступлення коштів на розрахунковий рахунок УАРКТМРТ!

Прохання заздалегідь потурбуватися про бронювання житла!

Рекомендуємо бронювати проживання через Інтернет, зокрема на сайтах:

http://www.booking.com

http://www.hihostels.com.ua/ru/hostels-in-ukraine

http://www.kartka.com.ua/dovidnik/tourizm_otdih_travelling/hotel-motel

http://www.hostelsclub.com/city-ru-1964-Kiev.html

Найближчі готелі «Турист», «Аріадна», «Братислава», «Славутич».

Примітки:

  1. За заочну участь у конференції сертифікати видаватися не будуть, тому просимо не перераховувати кошти, якщо ви не плануєте їхати! Сплачені реєстраційні внески не повертаються!

За довідками звертатися за телефонами 0445030439 або 0503304273

 Оргкомітет

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2

о проведении Национального форума с международным участием

«Радиология в Украине», Киев, 19-22 марта 2013

 

Форум состоится в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15, станция метро «Левобережная») при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Заседания будут проходить в конференц-залах № 1 и № 3 павильона № 1

Регистрация участников форума будет проводиться:

  • С 1 февраля до 15 марта на сайте uarctmrt.org:

ранняя регистрация - с 1 по 28 февраля;

поздняя регистрация - с 1 марта;

  • 19-22 марта возле конференц-зала № 1.

Регистрационные взносы:

Участники

Ранняя регистрация

Поздняя регистрация

Регистрация на форуме

Регистрация на один день

члены АРУ

200.0 грн

300.0 грн.

400.0 грн.

100.0 грн.

остальные

300.0 грн.

400.0 грн.

500.0 грн.

150.0 грн.

интерны

   40.0 грн.

   80.0 грн.

120.0 грн.

   20.0 грн.

Докладчики от уплаты регистрационного взноса освобождаются

Участие в вечерней программе:

20.03 - вечер встречи друзей (фуршет) - 250.0 грн.

Регистрационные взносы и взносы за участие в вечерней программе просьба перечислять на расчетный счет Украинской ассоциации специалистов по конвенционной рентгенодиагностике, компьютерной и магнитно-резонансной томографии с формулировкой «благотворительный взнос Иванова И.И. (Киев) на выполнение УАРКТМРТ уставных задач»:

р / с 26006000177402 в ОАО «Эрсте Банк» в г. Киеве

МФО 380009, Код ЕГРПОУ 33946415

Просьба копию квитанции об уплате регистрационного взноса присылать на электронный адрес Ассоциации: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

19-22 марта взносы уплачиваются при регистрации!

Внимание! Датой регистрации считается дата поступления денежных средств на расчетный счет УАРКТМРТ!

Просьба заранее позаботиться о бронировании жилья!

Рекомендуем бронировать проживание через Интернет, в частности на сайтах:

http://www.booking.com

http://www.hihostels.com.ua/ru/hostels-in-ukraine

http://www.kartka.com.ua/dovidnik/tourizm_otdih_travelling/hotel-motel

http://www.hostelsclub.com/city-ru-1964-Kiev.html

Ближайшие гостиницы «Турист», «Ариадна», «Братислава», «Славутич».

Примечания:

  1. За заочное участие в конференции сертификаты выдаваться не будут, поэтому просим не перечислять средства, если вы не планируете ехать! Уплаченные регистрационные взносы не возвращаются!

За справками обращаться по телефонам 0445030439 или 0503304273

Оргкомитет

Information message № 2

About holding a National Forum with international participation "Radiology in Ukraine" in Kyiv, 19-22 March 2013.

Forum will be held in the International Exhibition Center (Brovarsky Ave, 15, metro "Levoberezhnaya") with the support of Kyiv City State Administration.

The meeting will be held in the conference rooms №1 and №3 in pavilion № 1.

Registration of participants will take place:

  • From 1 February to 15 March on uarctmrt.org:                             

Early registration- from 1 to 28 February;                             

Late registration – from March 1;

  • March 19-22 at the conference room № 1.

Registration Fees:

Participants

Early registration

Late registration

Registration during forum

1 day registration

ARU members

200.0 UAH

300.0 UAH

400.0 UAH

100.0 UAH

others

300.0 UAH

400.0 UAH

500.0 UAH

150.0 UAH

residents

   40.0 UAH

   80.0 UAH

120.0 UAH

   20.0 UAH

Speakers are exempt from fees.

Participation in evening program:

20.03 - evening friends meeting (stand-up) - 250.0 UAH.

Registration fees and donations for their participation in the evening program is requested to transfer to the account of the Ukrainian Association of Specialists in conventional X-ray, computed and magnetic resonance imaging marked "donation Ivanov I.I. (Kyiv) on execution UARCTMRI statutory objectives":

р/с 26006000177402 в ПАТ «Ерсте Банк» в м. Києві

МФО 380009, Код ЄДРПОУ 33946415

It is requested to sent a copy of the receipt for payment of the registration fee to the email address of the Association: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

March 19-22 fees are paid at registration!

Attention! The date of registration is the date of receipt of the money to the UARCTMRI account!

Please be warned beforehand about the reservation of accommodation!

We recommend to book accommodation via the Internet, particularly on:

http://www.booking.com

http://www.hihostels.com.ua/ru/hostels-in-ukraine

http://www.kartka.com.ua/dovidnik/tourizm_otdih_travelling/hotel-motel

http://www.hostelsclub.com/city-ru-1964-Kiev.html

Nearest hotels: "Tourist", “Ariadna”, "Bratislava", "Slavutich".

For part-time participation in the conference certificates will not be issued, so please do not transfer money if you do not plan to go!

Paid registration fees will not be returned!

For more information please call 0445030439 or 0503304273   

 

                                                                                                          Organizing Committee

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №1

від 28 листопада 2012 року

19-22 березня 2013 року в Києві у Міжнародному виставковому центрі (Броварський пр-т,15) проходитиме Конгрес Української асоціації спеціалістів з конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії «Радіологія в Україні-2013».

До програми Конгресу буде включено лекційний курс з актуальних питань радіології, сателітні симпозіуми та наукові сесії з основних розділів радіології.

Під час роботи Конгресу буде працювати виставка радіологічного обладнання, витратних матеріалів та препаратів для радіологічних досліджень.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у цьому заході, зокрема у його науковій програмі!

Матеріали для участі у науковій програмі у вигляді тез доповідей або статей (українською, російською або англійською мовою) прохання надсилати електронною поштою в Оргкомітет конференції до 25-го січня 2013 року.

Текст тез або статті має бути надрукований у редакторі Word 6.0 або 7.0 (шрифт 14, поля: зліва - 25 мм, зверху, знизу - 20 мм та справа - 15 мм, інтервал - полуторний). Обсяг тез - 1 сторінка А4 (1800 знаків), обсяг статей 3-5 сторінок. Спочатку великими літерами йде назва роботи, потім - прізвища, ім'я, по-батькові авторів, і далі місце роботи авторів (повністю).

Структура тез або статті повинна мати наступні розділи: 1) мета роботи (введення); 2) матеріали та методи; 3) результати (обговорення); 4) висновки.

В кінці тез необхідно вказати для зв'язку адреси та телефони авторів.

Матеріали для участі в конференції прохання направляти електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." data-mce-href="mailto:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матеріали конференції будуть видані у журналі «Променева діагностика, променева терапія». За публікацію тез та статей у матеріалах конференції прохання перерахувати 50,00 грн. за сторінку (без ПДВ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ВІЦ «Медицина України»:

Р/р 26001799997135 в ПАТ КБ "Правекс-банк" МФО 380838

код ЄДРПОУ 34425884

Отримувач платежу – ТОВ «ВІЦ «Медицина України»

Призначення платежу – за публікацію тез (статті) у матеріалах Конгресу «Радіологія в Україні-2013»

Оргкомітет Конгресу

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1

от 28 ноября 2012

19-22 марта 2013 года в Киеве в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15) состоится Конгресс Украинской ассоциации специалистов по конвенционной рентгенодиагностике, компьютерной и магнитно-резонансной томографии «Радиология в Украине-2013».

В программу Конгресса будут включены лекционный курс по актуальным вопросам радиологии, сателлитные симпозиумы и научные сессии по основным разделам радиологии.

Во время работы Конгресса будет работать выставка радиологического оборудования, расходных материалов и препаратов для радиологических исследований.

Приглашаем всех желающих принять участие в этом мероприятии, в частности в его научной программе!

Материалы для участия в научной программе в виде тезисов докладов или статей (на украинском, русском или английском языке) просьба присылать по электронной почте в Оргкомитет конференции до 25-го января 2013 года.

Текст тезисов или статьи должен быть напечатан в редакторе Word 6.0 или 7.0 (шрифт 14, поля: слева — 25 мм, сверху, снизу — 20 мм и справа — 15 мм, интервал — полуторный). Объем тезисов — 1 страница А4 (1800 знаков), объем статей 3-5 страниц. Сначала большими буквами идет название работы, затем — фамилия, имя, отчество авторов и дальше место работы авторов (полностью).

Структура тезисов или статьи должна иметь следующие разделы: 1) цель работы (введение) 2) материалы и методы, 3) результаты (обсуждения) 4) выводы.

В конце тезисов необходимо указать для связи адреса и телефоны авторов.

Материалы для участия в конференции просьба направлять по электронной почте на адрес: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." data-mce-href="mailto:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Материалы конференции будут изданы в журнале «Лучевая диагностика, лучевая терапия». За публикацию тезисов и статей в материалах конференции просьба перечислить 50,00 грн. за страницу (без НДС) на расчетный счет ООО «ИИЦ «Медицина Украины»:

Р/с 26001799997135 в АКБ "Правэкс-банк" МФО 380838

код ЕГРПОУ 34425884

Получатель платежа - ООО «ИИЦ «Медицина Украины»

Назначение платежа — за публикацию тезисов (статьи) в материалах Конгресса «Радиология в Украине-2013»

Оргкомитет Конгресса

Announcement number 1, November 28, 2012

The Congress of Ukrainian Association of Specialists in conventional X-ray, computer and magnetic resonance imaging "Radiology in Ukraine-2013" will be held on 19-22 of March 2013 in Kiev International Exhibition Centre (Brovarsky Ave 15). The program of the Congress will include lecture course on topical issues of radiology, satellite symposia and scientific sessions of the main sections of radiology. During the Congress exhibition of radiology equipment, supplies and drugs for radiological examinations will be working. We invite everyone to participate in this event, especially in its scientific program! Materials for participation in the scientific program in the form of abstracts or articles (in Ukrainian, Russian or English) please send an email to the Organizing Committee of the conference untill the 25th of January 2013. The abstract or article should be typed in the editor Word 6.0 or 7.0 (font 14, margins: left - 25 mm, top, bottom - 20 mm and right - 15 mm, interval – 1,5). Abstracts volume - 1 page (1800 signs), the volume of articles 3-5 pages. First, in capital letters the name of work should be written, then – secondary & first name and then full name of authors place of work. Structure of abstracts or articles should have the following sections: 1) The purpose of the work (the introduction), 2) materials and methods, and 3) results (discussion), and 4) conclusions. At the end of abstracts addresses and phone numbers of authors are required to connect. Materials for the conference please send an email to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." data-mce-href="mailto:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Proceedings will be published in the journal "Radiation diagnostics, radiation therapy."

The Organizing Committee of the Congress