ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА СПУЗЯКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧА

10 вересня 2013 р. на 72 році життя Українська рентгенологія втратила видатного вченого, лікаря, педагога професора Михайла Івановича Спузяка. М.І. Спузяк був завідувачем кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, Головою Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології, одним із перших і найталановитіших учнів видатного рентгенолога проф. О.А. Лемберга.

 

Він народився 5 листопада 1940 року у Богородчанському районі   Івано-Франківської області. Після закінчення лікувального факультету Івано-Франківського медичного інституту у 1963 році був направлений до Волинської області, де працював рік головним лікарем Іваничівського проти туберкульозного диспансеру, потім 2 роки — лікарем-рентгенологом Солотвинської дільничної лікарні Івано-Франківської області.

Після проходження курсів спеціалізації з рентгенології в Українському інституті удосконалення лікарів (УІУЛ) у 1966 році був запрошений професором О.А. Лембергом до аспірантури, після успішного закінчення якої з 1970 року працював асистентом, з 1977 — доцентом, з 1990 — професором кафедри рентгенології УІУЛ. Після утворення в 1991 році єдиної в Україні кафедри рентгенології дитячого віку професор М.І. Спузяк очолив її, організував і разом з колективом розвивав напрямок рентгенопедіатрії в Україні. З 2008 року рішенням ректорату ХМАПО кафедра загальної та педіатричної рентгенології була об'єднана з кафедрою променевої діагностики і Михайло Іванович був обраний за конкурсом її завідувачем.

За час навчання в аспірантурі М.І. Спузяк захистив кандидатську дисертацію "Комплексне рентгенологічне дослідження морфології і функції щитовидної залози в нормі і деяких захворюваннях". Вивчення найскладнішої проблеми ендокринної патології — рентгенодіагностики гіперпаратиреоїдної остеодистрофії — стало темою його докторської дисертації, яку він блискуче захистив у 1987 році. З того часу основним напрямом його наукової діяльності був розвиток рентгенодіагностики в ендокринології, ортопедії, травматології, неврології, педіатрії. Він активно працював у Республіканській проблемній комісії з медичної радіології при МОЗ і АМНУ України.

У 2013 році виповнилося 47 років роботи проф. Спузяка М.І. в Харківській медичній академії післядипломної освіти. За цей період було опубліковано більше 660 наукових праць, серед яких 23 монографії, 7 наукових посібників, 7 методичних рекомендацій, 15 свідоцтв на винаходи, 16 раціоналізаторських пропозицій.

Під керівництвом професора М.І. Спузяка виконано 2 докторські і 8 кандидатських дисертацій, зараз виконується одна докторська і 3 кандидатських дисертацій. Створені під його керівництвом наукові розробки активно впроваджуються в діагностичну практику в нашій країні та за її межами.

Всі учні і слухачі кафедри постійно відмічали талановитість Михайла Івановича як педагога і організатора педагогічного процесу. Його лекції і семінари користувались надзвичайним попитом і взірцем не лише для лікарів-рентгенологів, а і для викладачів кафедри.

М.І. Спузяк все життя працював у практичних закладах охорони здоров'я, науково-дослідних інститутах, постійно консультував хворих з будь-якими діагнозами і лікарів різних фахів. Він був доброзичливою, безкорисною, чесною, працелюбною, відповідальною і принциповою людиною, яку поважали всі співробітники, лікарі, пацієнти, учні.

Професор М.І. Спузяк багато часу приділяв і громадський роботі. Він був експертом Національної комісії з радіаційного захисту населення при Верховній Раді України, членом виконкому Асоціації радіологів України, членом правління Асоціації із боротьби з остеопорозом, членом редколегій низки наукових журналів: «Променева діагностика, променева терапія», «Український радіологічний журнал», «Радіологічний вісник». М.І. Спузяк був заступником голови спеціалізованої ради із захисту дисертацій "Променева діагностика, променева терапія, онкологія і хірургія", членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій за фахом "Педіатрія". Трудова і наукова діяльність Михайла Івановича була відзначена низкою нагород: він був "Відмінником охорони здоров'я СРСР", "Заслуженим винахідником СРСР", його праця відзначена багатьма грамотами і подяками МОЗ та МОН України. Михайло Іванович був відзначений золотим знаком Асоціації радіологів України, а у 2012 році Європейською академією природничих наук у Гановері (ФРН) був нагороджений дипломом та срібною медаллю ім. В.К. Рентгена.

Колектив Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедра променевої діагностики ХМАПО, Харківський відділок Асоціації рентгенологів, спеціалістів КТ та МРТ, Асоціація радіологів України, редакції журналів «Променева діагностика, променева терапія» та «Радіологічний вісник» висловлюють глибоке співчуття сім’ї та близьким Михайла Івановича.

Прощание с Михаилом Ивановичем Спузяком  будет проходить в здании ХМАПО (г. Харьков, ул. Корчагинцев, 58) 13 сентября с 10.00