Програма науково-практичної конференції «Променева діагностика захворювань травної системи»

ПРОГРАМА Науково-практичної конференції «Променева діагностика захворювань травної системи» 25.09.2014 р.        Скачати програму   25 вересня, четвер     9.30 –  9.40  Відкриття конференці Головуючі: д.м.н.Рогожин В.О., чл.-кор. АМНУ Дикан І.М., проф. Бабій Я.С., проф. Шармазанова О.П., к.т.н. Коваленко Ю.М.

9.40-10.00   Привітання с ювілеєм проф. Я. С.Бабія

10.00-10.10 Привітання с ювілеєм проф. Шармазанову О.П.

10.10-12.05 Засідання по обговоренню «Керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічне дослідження. Критерії вибору метода зображення»
(RADIATION PROTECTION 118. Referral guidelines for imaging) 

10.10 – 10.30 Объем знаний радиолога в области абдоминальной радиологии согласно Европейской хартии последипломной подготовки

Рогожин В.О.,  м. Київ

10.30-10.50 Рекомендації  118 директиви до досліджень в пульмонології

 Бабій Я.С., м. Київ

10.50-11.00 Рекомендації  118 директиви до досліджень злоякісних новоутворень

Дикан І.М., м. Київ

11.00-11.10  Рекомендації  118 директиви до досліджень в нейрорадіології

Робак О.П., м. Київ

11.10-11.20 Рекомендації  118 директиви до досліджень в кардіології

Ялинська Т.А., м. Київ

11.20-11.30 Рекомендації  118 директиви до досліджень в остеології

Шармазанова О.П., м. Харків

11.30-11.40 Рекомендації  118 директиви до досліджень при травмах

Миронова Ю.А., м. Сімферополь

11.40-11.50 Рекомендації  118 директиви до досліджень в урології

Мангов А.В., м. Харків

11.50-12.05 Обговорення доповідей, пропозиції

12.05 – 12.30    Кава-пауза 

12.30 – 14.00  Лекційний курс «Актуальні питання променевої діагностики захворювань травної системи»         

Головуючі: д.м.н.Рогожин В.О., чл.-кор. АМНУ Дикан І.М., проф.Красносельский М.В.       

12.30 – 13.00 МДКТ-перфузіографія в абдомінальній радіології

чл.-корр.НАМН, проф. І.М.Дикан, м. Київ

13.00 – 13.15 Щодо використання електронних баз знань в клінічній практиці

Миронова Ю.А., Сімферополь

13..15 – 13.45 Діагностика та лікування локальних ускладнень гострого панкреатиту з використанням малоінвазивних технологій

Красносельский М.В., Балака С.М.,  м. Харків

13.45 – 14.00 Фантомизация эластографии

Дынник О.Б., Харченко М.С. , Жайворонок М.Н.,  Кобиляк Н.М., Киев.

14.00  – 15.00    Обід 

15.00-16.30 Продовження лекційного курсу
«Актуальні питання променевої діагностики захворювань травної системи» 

15.00 – 15.30   Принципы визуализации при онкологии брюшной полости - Что хотят знать хирурги и онкологи? 

Маріо Таха, м. Одеса

15.30-16.00 Променева діагностика кардио-езофагеального рака

Бортний М.О., м. Харків

16.00 – 16.30   Значення ультразвукового дослідження при патології черевної порожнини 

Медведєв В.Є., Київ

16.30 – 17.50  Наукова сесія: Актуальні питання променевої діагностики
Головуючі: проф.Рогожин В.О., проф. Бабкіна Т.М. 

16.30  –16.40   Сучасні методи променевої діагностики при лікуванні вторинної адентії

Бабкіна Т.М.,  Демидова О.О., м. Київ

16.40  –16.50    Порівняльні можливості  ультрасонографії і комп’ютерної томографії  в доопераційній оцінці внутрішньостінкової інвазії при раку шлунка

Абдуллаев Р.Я,  Крижановська І.В., м. Харків

16.50  –17.00    Застосування методу дефекографії для об’єктивізації оцінки ступеня  ректоцеле у хворих з порушенням опорожнення товстої кишки

Жолнерук О.Я., м. Київ

17.00-17.10 Комплексна МДКТ оцінка васкуляризації колоректального раку

Дикан І.М., Новіков М.Є., м. Київ

17.10-17.20 Можливості ехографії та МСКТ у  діагностиці  гострих панкреатитів

Гордієнко К.П., м. Київ

17.20-17.30 Комп'ютерна томографія в діагностиці лімфоїдного ураження органів шлунково-кишкового тракта

Титоренко Р. С., м. Макеєвка

17.30-17.40   Обговорення доповідей
(Регламент конференції:   лекція – 25 хв., питання – 5 хв.;
доповідь – 8 хв., питання – 2 хв.)

19.00  – 23.00    Вечір зустрічі друзів

 

ПРОГРАМА

10-х курсів Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка «Променева діагностика захворювань травної системи»

26-27 вересня 2014 р.  

 

26 вересня, п’ятниця

 

10.00 – 10.15    Відкриття 10-х курсів Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології «Променева діагностика захворювань травної системи» 
Головуючі:  чл.-кор. АМНУ Пилипенко М.І., д.м.н. Рогожин В.О.,
проф. Шармазанова О.П., проф.Соколов В.М.

10.15 – 13.45 1-й лекційний курс: «Променева діагностика захворювань травної системи»

10.15 – 11.45   Діагностичні референтні рівні в рентгенодіагностиці

М.І. Пилипенко , м. Харків

10.45 – 11.15   Можливості променевої  діагностики у виявленні рака шлунка - критерії диференційної діагностики

В.Н. Соколов, В.С. Зеленин, Е.С. Ситникова , м. Одеса

11.15 – 11.45    КТ діагностика солідних пухлин підшлункової залози

Мангов А.В., м. Харків

11.45 – 12.15   Кава- пауза

12.15 – 12.45   КТ діагностика кістозних пухлин підшлункової залози

Мангов А.В., м. Харків

12.45 – 13.15  Променева діагностика хронічної мезентеріальної ішемії. Місце і роль комплексного ультразвукового дослідження

Федусенко А.А., м. Київ 

13.15 – 13.45   Технологічні можливості підвищення якості та безпеки рентгенологічних досліджень 

Балашов С.В., Коваленко Ю.М., м. Київ

14.00 – 15.00    Обід

15.00 – 16.45  2-й лекційний курс «Променева діагностика захворювань травної системи у дітей»

Головуючі: проф.Соколов В.М., проф. Воротинцева Н.С., доц. Бортний М.О.

15.00 – 15.30   Проблеми променевої діагностики  шлунково-кишкового тракту  у немовлят

Воротинцева Н.С., м. Курськ

15.30 – 16.00    Некротизуючий ентероколіт у немовлят: стадіювання за даними променевого дослідження

Шаповалова В.В., м. Харків

16.00 – 16.30   Променева діагностика аномалій шлунково-кишкового тракту у дітей

Шаповалова В.В., м. Харків

16.30 – 17.00   Демонстрація цікавих випадків з областей 

Патологія шлунково-кишкового тракту при туберкульозі

Воротинцева Н.С., м. Курськ

                 

27 вересня, субота

 

10.00 – 14.00    Продовження 10-х курсів Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка «Променева діагностика захворювань травної системи»

10.00 – 13.00    Майстер-класи з променевої діагностики захворювань травної системи

Головуючі: проф. Шармазанова О.П., доц. Бортний М.О.

10.00 – 10.45  Майстер-клас: Променева діагностика невідкладних станів черевної порожнини

Бортний М.О., м. Харків

10.45 – 11.30   Майстер-клас: КТ протоколи обстеження черевної порожнини - показання, підготовка, болюсне контрастування, фази

Маріо Таха, м. Одеса

11.30 – 12.15    Майстер-клас: КТ діагностика захворювань товстої кишки

Маріо Таха, м. Одеса

12.15 – 12.45  КТ в диференційній діагностиці новоутворень печінки

Дереш Н.В., м. Тернопіль

12.45 – 13.00   Закриття курсів