ПРОГРАМА ІІІ-го НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «РАДІОЛОГІЯ В УКРАЇНІ-2015»

  Скачати програмуІІІ-го національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні 2015»  

25 березня, середа

ЗАЛ №1

 

9.30-10.00  Відкриття форуму
Привітання МОЗ, НМАПО
Музичне вітання учасників Конгресу
 
10.00-11.30  Перше пленарне засідання
Роль радіології у сучасній медицині: клінічні, організаційні та економічні аспекти
Головуючі: Рогожин В.О., Дикан І.М., Ялинська Т.А., Шармазанова О.П.
 
10.00-10.20  Українська радіологія в європейському просторі     
Рогожин В.О., Київ
10.20-10.40  Радіологічна служба України: проблемні питання
Ялинська Т.А., Київ
10.40-11.00  Стан ядерної медицини в Україні
Солодянникова О.І., Київ
11.00-11.20  Використання сучасних технологій променевої терапії в Україні
Іванкова В.С., Київ
11.20-12.05  Візуалізація печінки: підводні камені і сюрпризи.
Imaging of the liver: Pitfalls and surprises
Сукру Мехмет Ертюрк, Стамбул, Турція.
Sukru Mehmet Erturk, Istanbul, Turkey

 

12.05-12.30 Кава-брейк

 

12.30-13.05   Пухлинна відповідь на лікування при локалізації утвору в печінці: RECIST і не тільки
Tumor response to treatment in the liver: RECIST and beyond 
Сукру Мехмет Ертюрк, Стамбул, Турція.
Sukru Mehmet Erturk, Istanbul, Turkey
13.05-13.25    Стан та тенденції розвитку радіонуклідної діагностики в Україні
Щербіна О.В., Мечев Д.С., Кметюк Я.В., Київ
13.25-14.00    Imaging of the pancreatic pathologies: Why, how, when    
Візуалізація патології  підшлункової залози: Чому, як, коли
Сукру Мехмет Ертюрк, Стамбул, Турція.
Sukru Mehmet Erturk, Istanbul, Turkey  

 

14.00-15.00 Обід            

 
15.00-18.00  Друге пленарне засідання
Новітні технології та безпека в радіології
Головуючі: Динник О.Б., Стадник Л.Л..,  Коваленко Ю.М.
 
15.00-15.20  Артефакти та методологічні помилки зсувнохвильової еласторгафії.
Баранник Є.О., Лінська Г.В., Динник О.Б. , Марусенко А.І., Харків-Київ
 
15.20-15.30 Виступ спонсора (Фармак)
15.30-15.50 Актуальні питання менеджменту в радіології в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій
Коваленко Ю.М.,  Київ
 
15.50-16.00  Досвід невідкладної радіології при бойовій травмі
Грабовський Ю.В., Стрижений В.Г., Шатайло В.П., Дніпропетровськ
16.00-16.10  Досвід надання радіологічної допомоги в умовах польового шпиталю
Носов А. О., Київ
16.10-16.20  FAST-протоколи та їх використання у надзвичайних ситуаціях
Динник О.Б., Соломка А.А., Київ-Одеса
16.20-16.30  Сервер як необхідний атрибут сучасного рентгенівського відділення
Балашов С.В., Коваленко Ю.М., Київ
16.30-16.40  Інформаційні технології для радіології: можливості аутсорсінгу зберігання та вторинної передачі діагностичної інформації
Земсков І.В., Коваленко Ю.М., Київ
16.40-16.50 Нові вимоги до безпеки від МАГАТЕ
Одошевська О.М., Ужгород
16.50-17.00  Радіаційна безпека в медичних закладах України
Кулікова Ф.Й., Уманов В.І., Дніпропетровськ
17.00-17.10 Необхідність розробки та впровадження програми контролю якості в рентгенодіагностичних відділеннях для оптимізації опромінення пацієнтів
Стадник Л.Л., Носик О.В., Шальопа О.Ю., Харків
17.10-17.20 Методичні підходи щодо оцінки доз пацієнтів при флюороскопічних дослідженнях
Стадник Л.Л., Шальопа О.Ю., Носик О.В., Харків
 
17.20-18.10  Освіта в радіології
Головуючі: Мечев Д.С., Бабкіна Т.М., Шармазанова О.П.
 
17.20-17.35  Актуальні питання реформування післядипломної освіти з радіології
Бабкіна Т.М., Медведєв В.Є., Київ
17.35-17.50  Закон України «Про вищу освіту» і післядипломна освіта радіологів
Мечев Д.С., Ткаченко М.М., Авраменко О.І., Київ
17.50-18.10 Принципи і етапи навчання в інтернатурі з  радіології
Ткаченко М.М.,  Кондрацький М.М.,  Морозова Н.Л., Київ

 

19.00 – дружня вечеря

 

26 березня, четвер

ЗАЛ №1

 

09.30-14.00 Секційне засідання «Кардіоваскулярна та торакальна радіологія»
Головуючі: Бабій Я.С., Ялинська Т.А., Бабкіна Т.М., Федьків С.В.
 
09.30-10.00   Сучасні можливості  ультразвукової діагностики вроджених вад серця 
Куркевич  А.К., Київ  
10.00-10.30   Променеві методи в диференційній діагностиці гіпертрофії лівого шлуночка
Бабкіна Т.М., Носенко Н.М.
10.30-11.00   Що потрібно знати про ситус? 
Рокицька Н.В., Київ
11.00-11.30  КТ-коронарографія: чи все ми знаємо про вінцеві судини?
Таммо Раад, Київ
11.30-12.00  Сучасні неінвазивні методи у визначенні життєздатності міокарда, як етап     відбору хворих при реканалізації хронічних коронарних оклюзій
Федьків С.В., Київ
 
12.00-12.30 Кава-брейк
 
12.30-13.00 Патологія міокарда
Таммо Раад, Київ  
13.00-13.30 Клініко-рентгенологічна діагностика рідких інтерстиціальних захворювань легень
Бабій Я.С., Київ    
13.30-14.00 Променева діагностика тромбоемболії легеневої артерії
Мангов А.В., Бортний М.О., Харків
 
14.00-15.00 Обід
 
15.00-18.00 Наукові доповіді
Головуючі: Бабій Я.С., Ялинська Т.А., Бабкіна Т.М., Мягков О.П.
      
15.00-15.10 Значення МДКТ-ангіографії в діагностиці тромбоемболії легеневих артерій.
Кудінова І.А., Мангов А.В., Кульпіна К.О., Курилов Д.І., Завгородня В.О., Бортний М.О., Харків
15.10-15.20 Особливості еозинофільного ураження легень
Кулікова Ф.Й., Відішева Н.М., Дніпропетровськ
15.20-15.30 Променева діагностика патологічних станів легень та їх ускладнень у новонароджених з екстремально малою масою тіла
Сорочан О.П., Харків
 
15.30.-15.40. Виступ Спонсора (ІПС-Україна)
Еластографія і Fusion візуалізація – сучасні методи ультразвукової диференціальної діагностики, позиціонування і точність біопсії. Казимир Кукульський, Краків, Польща
 
15.40-15.50 Клініко-променеві прояви пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих і хворих  на СНІД
Лімарєв С.В., Харків
15.50-16.00 Діагностика гострої і хронічної ТЕЛА за допомогою КТ ангіопульмонографії
Мягков О.П., Рудик Н.В., Мягков C.О.,м. Запоріжжя
16.00-16.10  Можливості методу УЗДС в діагностиці стено-оклюзивних уражень сонних артерій та оцінці ефективності їх хірургічної корекції
Мазур С.Г., Київ
16.10-16.20 Пренатальна ультразвукова діагностика патології дуги аорти
Острась О.В., Київ
16.20-16.30 КТ-діагностика хвороби Такаясу
Семенюк В.П., Савченко О.Ю., Таммо Раад, Ялиська Т.А., Київ
 
16.30.-16.40. Виступ Спонсора (ІПС-Україна)
Соноеластографія в ранній діагностиці раку передміхурової залози.
Мухомор О.І., Київ
 
16.40-16.50 Ультразвукова перинатальна оцінка структурно-фунціональних особливостей венозної протоки
Жадан О.Д., Тарасюк Б.А., Лукьянова І.С., Медведенко Г.Ф. Київ
16.50-17.00 Діагностика гострого аортального синдрому
Савченко А.Ю., Таммо Раад, Ялинська Т.А., Семенюк В.П., Київ
17.00-17.10 МРТ-діагностика прихованої коронарної недостатності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця
Єршова Є.Б., Київ
17.10-17.20 Оцінка ішемічного ураження міокарда лівого шлуночка в постінфарктних періодах методом МРТ
Федьків С.В., Теличкун С.С., Шаповалов Т.М., Київ
17.20-17.30 Некомпактний міокард лівого шлуночка: сучасні аспекти МРТ-діагностики
Гальченко О.Г., Київ
17.30-17.40 Особливості гінекомастії за результатами РКТ у пацієнтів, що отримують протитуберкулезну терапію і страдають онкологічними захворюваннями
Воротинцева Н.С., Ганзя М.С., Курськ
17.40-17.50 Закономірності формування кальцинатів в паренхімі печінки та селезінки у пацієнтів з туберкульозною інфекцією за даними УЗД
Зозуля М.Ю., Воротинцева Н.С., Курськ
17.50-18.00  Порівняльна характеристика остеосцинтиграфії і термографії  при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів
Ткаченко М.М., Король П.О., Київ
 
18.00-18.20 Обговорення доповідей

 

ЗАЛ №2

 

9.30-12.30    Секційне засідання «Педіатрична радіологія»
Головуючі: Гончар О.А., Вороньжев І.О., Воротинцева Н.С., Тарасюк Б.А.
 
9.30-10.00    Променева діагностика запальних захворювань нирок у дітей
Вороньжев І.О., Харків
10.00-10.30  Діагностичні помилки при захворюваннях легень у дітей
Крамний І.О., Харків
10.30-11.00  Променева діагностика та диференційна діагностика кістозно-аденоматозної мальформації легень у новонароджених
Шаповалова В.В., Харків
11.00-11.30  Променева діагностика травматичних пошкоджень хребта у дітей раннього віку
Коломійченко Ю.А., Харків
11.30-12.00 Променевий контроль терапії перинатальної спінальної травми у дітей першого року життя
Воротинцева Н.С.,Нікульшина Л.Г., Курськ
 
12.00-12.30 Кава-брейк   
 
12.30-14.00  Секційне засідання «Радіологія в онкології»
Головуючі: Мечев Д.С., Іванкова В.С., Солодяникова О.І., Головко Т.С.
 
12.30-13.00 Візуалізація клінічних проявів патології молочних залоз
Божок Е.М., Київ
13.00-13.30 Променева діагностика захворювань грудної залози, що супроводжуються кальцинатами
Головко Т.С., Київ
13.30-14.00  Можливості  променевих методів дослідження в діагностиці вузлових форм захворювань міометрія
Козаренко Т.М.
 
14.00-15.00 Обід
 
15.00-18.00 Наукові доповіді
Головуючі: Іванкова В.С., Солодяникова О.І., Головко Т.С.
 
15.00-15.10  Сучасний стан променевої терапії швидкими нейтронами
Шведов А.А., Козак О.В., Бутрим О.І., Борзаковський О.Е., Вишневський І.М., Габровець О.В., Куц В.І., Пилошко В.О., Київ
15.10-15.20  Методологія дослідження сторожових лімфатичних вузлів у хворих з різними локалізаціями злоякісних пухлин
Сукач Г.Г., Солодянникова О. І., Трацевський В.В., м. Київ
15.20-15.30 Механізми формування радіойодрезистентності у хворих з диференційованим раком щитовидної залози. Методи відновлення радіойодчутливості
Солодянникова О. І., Саган Д.Л., Сукач Г.Г., Трацевський В.В., Київ
 
15.30-15.40  Виступ спонсора (Канберра-Паккард)
Обладнання для дозиметрії та контролю якості в діагностичній радіології фірми Канберра Паккард
Олексій Гальченко
 
 15.40-15.50 Роль ультразвукової еластографії в діагностиці рака передміхурової залози
Коробко В.Ф., Київ
15.50-16.00 Алгоритм  підготовки та проведення дистанційної променевої терапії у хворих на рак переміхуровї залози  у всеукраїнському центрі радіохірургії
Сафронова О.В., Удатова Т. В., Кметюк Я. В., Мечев Д. С., Вельма І. В., Київ
16.00-16.10 Моніторинг променевої терапії раку передміхурової залози за допомогою МРТ
Шараєвський О.А., Бабкіна Т.М., Спіженко Н.Ю. МЦ "Кібер клініка Спіженка", Київ
16.10-16.20 Сучасна комплексна променева діагностика вузлових фіброаденоматозів грудних залоз
Головко Т.С., Крахмальова А.С., Крахмальова Л.П., Київ
16.20-16.30 Кількісна оцінка жорсткості фіброзно-залозистої тканини при патології молочних залоз у жінок
Кориченський О.М., Бабкіна Т.М., Київ
16.30-16.40 Застосування методу ПЕТ/КТ  при пухлинах шлунково-кишкового тракту
Фірсова М. М.,  Олійніченко О.Г., Капінос Г. В., Київ
16.40-16.50 Особливості передопераційної діагностики та критерії нерезектабельності у пацієнтів з метастазами колоректального раку в печінку за даними МДКТ
Кульпіна К.О., Мангов А.В., Курилов Д.І., Скорий Д.І., Харків
16.50-17.00 Роль МДКТ у пацієнтів з механічною жовтяницею у виявленні хілярної холангіокарциноми (пухлина Клацкіна) з визначенням критеріїв резектабельності і передопераційним плануванням
Кульпіна К.О., Мангов А.В., Курилов Д.І., Скорий Д.І., Харків
17.00-17.10 Сонографічні та діапевтичні принципи ведення пацієнтів із обтураційною жовтяницею
Думанський Ю. В., Конькова М. В., Медведєв В. Р., Донецьк-Київ
17.10-17.20  Оцінка противобольової дії 153Sm-оксабіфору у хворих з метастатичним ураженням кісток
Солодянникова О. І., Даниленко В.В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г., Київ
17.20-17.30 Практика використання газової хроматографії в контролі якості фтордезоксиглюкози (ФДГ) для ПЕТ-КТ
Меркотун В.К., Ястремська А.В., Фролкова А.С., Київ
17.30-17.40 Лімфома Беркітта з дифузним інфільтративним ураженням очеревини і залученням грудної, черевної стінок - випадок з практики
Соловйова М.В., Мангов А.В., Кульпіна К.О., Курилов Д.І., Маренич Л.П., Харків
17.40-17.50  Доброякісна нотохордальна пухлина крижів
Мангов А.В., Кульпіна К.О., Куркчи В.С., Курилов Д.І., Харків
17.50-18.00 ОФЕКТ/КТ при метастатичних ураженнях скелету
Сатир М.В., Трегуб Л.С., Кундін В.Ю., Київ
18.00-18.10 Компресійна еластографія щитоподібної залози і її роль в оцінці ризику злоякісності вузлів щитоподібної залози за шкалою THIRADS
Чирков Ю.Е., Київ
18.10-18.20 Особливості діагностичних зображень оперованої печінки
Лаврик Г.В., Головко Т.С., Лукашенко А.В., Шевчук Л.А., Бакай О.О., Халілєєв О.О., Руда Л.В., Ганіч О.В., Київ
 
18.20-18.30 Обговорення доповідей

 

27 березня, п’ятниця

ЗАЛ №1

 

9.00-16.30 Третє пленарне засідання
Нейрорадіологія та кісткова радіологія
Головуючі: E. T. Tali, M. Thurnher, Дикан І.М., Шармазанова О.П.
 
9.00-09.35     Pediatric spine and pain  / Дитячий хребет та біль
E. T. Tali , Turkey / Е.Т. Талі, Турція
09.35-10.10   Imaging of spinal cord tumors & mimics / Візуалізація пухлин спинного мозку та ураження, що їх імітують
M. Thurnher, Austria / M. Турнер,  Австрія
10.10-10.45     Imaging of Sella and Parasellar Region / Візуалізація селярної та параселярної області  
E. T. Tali , Turkey / Е.Т. Талі, Турція
10.45-11.20    Brain tumor-like lesions / Пухлиноподібні ураження головного мозку  
M. Thurnher, Austria / M. Турнер,  Австрія
 
11.20-12.00  Кава-брейк
 
12.00-12.30  МДКТ/МРТ-диференціальна діагностика «агресивних» об’ємних синоназальних  утворень
Дикан І.М., Терницька Ю.П., Київ
12.30 -13.05  Advanced CNS imaging / Спеціалізовані методи візуалізації ЦНС
M. Thurnher, Austria / M. Турнер, Австрія
13.05-13.40   Emergency CNS infections  / Невідкладна радіологія/візуалізація інфекцій ЦНС
E. T. Tali , Turkey / Е.Т. Талі, Турція
13.40-14.10  МР діагностика розсіяного склерозу
Міроняк Л. А., Київ
 
14.10-14.20 Виступ спонсора (УМТ+)
Сучасні магнітно-резонансні системи
Черкас Костянтин
 
14.20-14.30 Супроводження радіохірургічного лікування вестибулярних шваном
Земскова О.В., Чувашова О.Ю., Гетьман О.М., Київ
14.30-15.00 Рентгенологічні особливості змін при періодонтитах залежно від форми і фази процесу
Югов В.К., Полтава
15.00-15.30  Променева діагностика пухлин кісток – сучасні підходи
Мангов А.В., Харків
15.30-16.00 Променева діагностика та диференційна діагностика пухлино подібних утворів у дітей
Лисенко Н.С., Харків
16.00-16.30  Особливості МРТ діагностики прихованих остеопоротичних переломів хребців
Мягков О.П., Шармазанова О.П., Мягков С.О, м. Запоріжжя-Харків
 
16.30-17.00 Закриття Конгресу

 

 

ПОСТЕРНІ ДОПОВІДІ 2015 р.

ПІБ

НАЗВА

Бортний М.О.

Особливості легеневої гемодинаміки та інфаркт-пневмоній у пацієнтів з інфарктом міокарда за даними рентгенологічного дослідження

Крижанівська І.В.,

Абдуллаєв Р.Я,

Винник Ю.А.

Можливості комп'ютерної томографії та ультрасонографії в діагностиці раку верхнього відділу шлунка

Шаповалова В.В.

Променева діагностика некротизуючого ентероколіту у новонароджених

Шармазанова О.П., Арсенідзе Т.О., Зеленецький І.Б., Лисенко Н.С.

Рентгенологічні показники нестабільності кульшового суглоба

Духовська М.О.,

Федорович Б.О.

Причини гідроцефалії у дітей раннього віку за даними

магнітно-резонансної томографії

Петренко Д.Г., Шармазанова О.П., Петренко Г.Д., Бортний М.О.

Використання проби Вальсальви для дослідження передньої черевної стінки при МДКТ

Дьоміна Е.А.

Значення радіобіологічних досліджень у розвитку променевої терапії онкологічних хворих

Агій В.І., Шармазанова О.П.

Особливості травматичних ушкоджень зон росту надп’ятково-гомілкового суглоба у дітей

Cherednychenko N.O., CherednychenkoYu.V.,

Miroshnychenko A.Yu,

Zorin M.O.,

Dziak L.A. ,

Kulikova F.I.  

Usage of CT-perfusiography for strategy definition  and efficiency control of endovascular treatment of multifocal cerebral artery stenotic lesions

Використання КТ-перфузіографії для визначення стратегії та контролю ефективності ендоваскулярного лікування мультифокальних стенотичних уражень мозкової артерії

Мангов А.В.

Вторинні зміни легень у дітей з важкими формами сколіотичної хвороби

Мангов А.В.

Презентація кампанії «Бізнес, Радіологія, Навчання»