ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ 3-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні»

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ 3-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні» ( м.Київ, 25-27 березня 2015 року) Зауваження та пропозиції щодо резолюції Конгресу прохання до 10.04 надсилати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Спеціалісти-радіологи лікувально-профілактичних, наукових установ Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України, заслухавши та обговоривши лекції та доповіді учасників конференції, констатують, що в останні роки в медичні заклади поставляється все більше сучасного радіологічного обладнання, яке дозволяє впроваджувати в клінічну практику новітні діагностичні методики.

Разом з тим, діагностичні можливості нової апаратури використовуються в медичних закладах не в повному обсязі (на 50-75%), що обумовлено відсутністю або недостатністю методичних матеріалів з застосування сучасного радіологічного обладнання, а також недостатнім рівнем підготовки персоналу, який на ньому працює. Потребують суттєвих змін та узгоджень нормативні документи, які регулюють діяльність радіологічної служби, а також система підготовки радіологів, що робить доцільним залучення до цієї роботи професіональних юристів.

КОНГРЕС ВИРІШУЄ:

1. Створити робочу групу з розробки проекту змін та узгоджень нормативних документів, які регулюють діяльність радіологічної служби, з залученням до цієї роботи професійних юристів. Виконкому АРУ у бюджеті АРУ на 2016-й рік передбачити витрати на послуги юристів. Обговорити розроблені проекти на черговому Конгресі «Радіологія в Україні».

Червень 2015 р.                                                                                                                                                    Виконком АРУ

2. Пріоритетним напрямком роботи Асоціації вважати удосконалення системи професійної підготовки українських радіологів та її наближення до європейської. У зв'язку з чим:

- провести окремий семінар з питань удосконалення додипломної та післядипломної освіти радіологів, де обговорити питання особливостей підготовки спеціалістів в сучасних умовах та мотивації їх роботи.

До кінця 2015 р.                                                                                                                                                     Виконком АРУ
                                                                                                                                                              Радіологічні кафедри НМАПО ім. П.Л.
                                                                                                                                                                                  Шупика та ХМАПО

- виконкому АРУ продовжити активну співпрацю з Європейським Товариством Радіології та іншими міжнародними радіологічними організаціями, національними радіологічними асоціаціями різних країн з метою більш широкого залучення українських радіологів до участі в міжнародних науково-практичних заходах, навчальних курсах тощо, а також залучення провідних закордонних спеціалістів до читання лекцій та проведення навчальних занять в Україні.

Постійно                                                                                                                                                                   Виконком АРУ

- Під егідою АРУ створити секцію нейрорадіології у Україні для співпраці з Всесвітовою федерацією нейрорадіології ЄТР
 До травня 2015 р.                                                                                                                                                  Виконком АРУ

- розміщувати інформаційні матеріали з питань підготовки радіологів у виданнях АРУ та на сайті Асоціації;

Постійно                                                                                                                                                                    Виконком АРУ

- з метою наближення знань до радіологів сприяти впровадженню в систему освіти радіологів дистанційних методів навчання, а також проведенню науково-практичних та навчальних заходів в регіонах.

Постійно                                                                                                                                                                     Виконком АРУ
                                                                                                                                                                          Радіологічні кафедри ВУЗів
                                                                                                                                                                  Голови регіональних осередків АРУ

3. Активізувати роботу в напрямку підвищення ефективності та безпеки радіологічної візуалізації. В цьому напрямку:

- проводити активну роботу щодо впровадження в клінічну практику Національного керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження, шляхом виступів з цього питання на нарадах в управліннях охорони здоров'я та медичних закладах, організації семінарів для клініцистів з питань сучасних можливостей променевої діагностики та променевої терапії, виступів з цих питань на науково-практичних заходах лікарів інших спеціальностей

Постійно                                                                                                                                                                    Виконком АРУ
                                                                                                                                                                         Радіологічні кафедри ВУЗів
                                                                                                                                                                    Голови регіональних осередків АРУ

- підготувати та направити в регіональні управління охорони здоров'я, лікувально-профілактичні заклади різної форми власності, держадміністрації та наукові заклади МОЗ та НАМН України рекомендації на необхідність широкого практичного застосування новітніх рентген-радіологічних та спеціалізованих технологій в променевій діагностиці та терапії, а також адекватного використання різних методів радіологічної візуалізації.

Квітень 2015 р.                                                                                                                                                        Виконком АРУ

- підготувати та направити в Міністерство охорони здоров'я пропозиції щодо видання наказу МОЗ з питань безпеки радіологічної візуалізації.

Травень 2015 р.                                                                                                                                                      Виконком АРУ

- продовжити співпрацю з Європейським Товариством Радіології та іншими міжнародними організаціями в рамках європейської ініціативи «EuroSafe Imaging»

Постійно                                                                                                                                                                    Виконком АРУ

4. Створити на базі Асоціації радіологів України робочу групу по впровадженню новітніх радіологічних та спеціалізованих технологій в променевій діагностиці для більш широкого використання в практичній медицині шляхом видання методичних матеріалів і розповсюдження їх серед фахівців, організації навчальних заходів, а також проведення консультацій для спеціалістів та пацієнтів.

До кінця 2015 р.                                                                                                                                                       Виконком АРУ

5. Виконкому АРУ підготувати листа до Міністерства охорони здоров'я щодо удосконалення післядипломної освіти радіологів, у якому викласти наступні пропозиції Асоціації:

- у переліку медичних спеціальностей залишити спеціальність «радіологія», яка об'єднує 3 субспеціальності: рентгенодіагностика, ультразвукова діагностика, радіонуклідна діагностика; відповідно до цього внести зміни в штатний розклад медичних закладів;
- подовжити тривалість навчання в інтернатурі за фахом «Радіологія» до 2-х років;
- замість заочної частини інтернатури передбачити виробничу практику під керівництвом викладачів кафедр;
- для перепрофілювання лікарів інших фахів до спеціальності «радіологія» передбачити вторинну спеціалізацію тривалістю 1 рік;
- розробити програми обов'язкових базових циклів ТУ після проходження інтернатури з радіології за тематикою:
1) загальна рентгенологія;
2) ультразвукова діагностика;
3) комп'ютерна томографія;
4) магнітно-резонансна томографія;
5) радіонуклідна діагностика;
- передати проведення атестації радіологів Асоціації радіологів України.

Квітень 2015 р.                                                                                                                                                          Виконком АРУ

6. Рекомендувати опорним кафедрам «Променева діагностика» і «Радіологія» НМАПО ім.П.Л.Шупика розробити пропозиції щодо організації безперервного підвищення кваліфікації викладачів з метою уніфікації навчальних програм та підвищення якості підготовки фахівців у єдиному радіологічному просторі.

До кінця 2015 р.                                                                                                                              Радіологічні кафедри НМАПО ім. П.Л.
                                                                                                                                                                                        Шупика
                                                                                                                                                                     ДУ «Інститут ядерної медицини
                                                                                                                                                                        та променевої діагностики»

 

Президент АРУ, д.м.н.                                                                                                                                               В.О. Рогожин

Виконавчий секретар АРУ, к.т.н.                                                                                                                           Ю.М. Коваленко