Х Міжнародна школа-семінар “Практичні питання сучасної візуалізації в клініці”

Х Міжнародна школа-семінар “Практичні питання сучасної візуалізації в клініці” Місце проведення – Готель „Львів” (проспект Вячеслава Чорновола, 7) Дата проведення: 17 - 19 червня 2015 р  

  

Асоціація радіологів України

Українська ехокардіографічна асоціація

Кафедра променевої діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького

Науково-медичний центр Святої Параскеви (Львів)

Головне управління охорони здоров’я Львівської ОДА

Друзі радіології в Україні (США)

Освітній центр “Сімекс-Соно”

 

Х Міжнародна школа-семінар

“Практичні питання сучасної візуалізації в клініці”

17 - 19 червня 2015 р., Львів

Готель „Львів” (проспект Вячеслава Чорновола, 7)

 

Лектори і доповідачі:

Лев Волянський, професор радіології Case Western Reserve University School of Medicine (США)

 

Jonathan M Morris, MD

Associate Professor of Radiology

Mayo Clinic, Department of Radiology, Divisionof Neuroradiology

 

Дмитро Аверчук, лікар кардіохірургічного відділення Львівської обласної лікарні

 

Володимир Була, лікар-радіолог, University of Vermont Health Network / Champlain Valley Physician Hospital

 

Ігор Гайда, к. м. н., асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

 

Олег Динник, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з УЗД

 

Петро Дудій, професор кафедри радіології і радіаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету

 

Ігор Дутка, лікар, к. мед. н., Медичний центр «Євроклінік» (м. Львів)

 

Вероніка Євтух, асистентка кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

 

Ігор Іванів лікар, Науково-медичний центр Св. Параскеви, Львів

 
Неля Орищин, доцент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

Ірина Дикан, член-кор. АМН України, професор, директор Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України (Київ)

 

Donald F Schomer, MD, Banner MD Anderson Cancer Center, Gilbert, AZ

 

Юрій Іванів, професор, завідувач кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

 

Іван Клецко, асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

 

Богдан Козицький, асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

 

Ірина Комнацька - лікар, завідувачка кабінету МРТ, Медичний центр "Євроклінік" (Львів)

 

Аскольд Кучер, доцент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського медуніверситету

 

Богдан Мелех, лікар Медичного центру «Євроклінік» (м. Львів)

 

Юрій Милян, завідувач кабінету комп'ютерної томографії Львівського онкоцентру

 

Андрій Нетлюх, доцент кафедри нейрохірургії і неврології Львівського мед університету

 

Наталія Носенко, к. м. н., асистент кафедри променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика, Київ

 

Тетяна Бабкіна, професор, зав. кафедри променевої діагностики НАПО ім. П. Л. Шупика (Київ)

 

Юрій Паламарчук, лікар, Науково-медичний центр Св. Параскеви, Львів

СергійПоташов, доцент кафедри кардіології НАПО ім. П. Л. Шупика

 

Оксана Предземирська, лікар, Науково-медичний центр Св. Параскеви, Львів

 

Володимир Рогожин,  д. мед. н., доцент кафедри медичної радіології НАПО ім. П. Л. Шупика (Київ)

 

Орест Сенюк, завідувач рентгенологічного відділення лікарні ШМД, Львів

 

Світлана Федьків, доктор мед. наук, керівник центру медичної реабілітації населення Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска

 

Інна Халатурник, лікар, лікарня швидкої медичної допомоги, м. Чернівці

 

Олена Чемерис, асистент кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського мед університету

 

Маркіян Шулякевич, лікар-радіолог, відділення діагностичних зображень, Університетський шпиталь Оттави (Канада)

 

Галина Щербата, лікар рентгенологічного відділення лікарні ШМД, Львів

 

 

СПОНСОРИ:

Фундація Українського Лікарського Товариства Північної Америки

Американське Товариство Нейрорадіології

 

Час

Лекційний курс

17 червня, середа. Ранкове засідання. Головуючі – Л. Волянський, Ю.І ванів

10.00 –

10.20

Лев Волянський. Відкриття школи-семінару

10.20 – 11.30

Jonathan M Morris. Neuroradiology of Pregnancy and Puerperium

Нейрорадіологія вагітності і раннього післяпологового періоду

 

11.30 –

11.50

Андрій Нетлюх. Досвід ендоваскулярного виключення інтракраніальних аневризм.

 

11.50 –

13.00

Donald F Schomer. Classification and imaging Gliomas.

Класифікація і зображення гліом.

13.00 – 14.00Перерва

17 червня, середа. Вечірнє засідання. Головуючі – Л. Волянський, І. Дикан

14.00 – 15.20

Jonathan M Morris. 3 squarecm: Anatomy and pathology of the posterior 3rd Ventricle, Pineal, and Tectum. Три квадратних сантиметри: анатомія і патологія задньої частини 3-го шлуночка, епіфіза і даху.

 

15.20 –15.50

Лев Волянський. Зображення орбіти.

 

15.50 – 16.10

Петро Дудій. Диференційна діагностика синуситів.

 

16.10 – 16.40

Маркіян Шулякевич. Візуалізація патології коліна.

 

16.40 – 18.00

Donald F Schomer. Imaging and minimally invasive treatment of spondylosis.

Зображення і мінімально інвазивне лікування спондильозу.

18 червня, четвер. Ранкове засідання.

Головуючі - Л. Волянський, Т. Бабкіна

09.00 – 10.10

Jonathan M Morris. SkullBase: Anatomy and How to evaluate Pathology

Основа черепа: анатомія і як оцінювати патологічні зміни

10.30 – 11.30 Семінар: Патологія панкреато-біліарної зони.

Готель «Львів», малий зал

Головуючі: Іван Клецко, Володимир Жемела

Доповіді:

Ю. Милян. Складні випадки діагностики вогнищевих уражень печінки.

І. Клецко. Роль ЕРХПГ у діагностиці і лікуванні пацієнтів з механічними жовтяницями пухлинного походження.

В. Жемела. УЗД гострого панкреатиту і його ускладнень.

О. Пасічник. УЗД ускладнень ретроградної холангіопанкреатографії.

10.10 – 10.40

Тетяна Бабкіна. Променева діагностика травматичних уражень щелепно-лицевої області.

10.40 – 11.00

Ігор Дутка. МРТ діагностика патології плечового суглоба.

11.00 – 11.20

Богдан Мелех. Променева діагностика травм та хвороб скронево-нижньощелепного суглоба

11.20 – 11.40

Б. Козицький. Позахребтові знахідки при радіологічному обстеженні хворих з болем у попереку і нижніх кінцівках

11.40 – 12.00

Ігор Іванів, Вероніка Євтух, Оксана Предземирська. Променева діагностика у випадках вогнепальних поранень.

12.00 – 13.00

Jonathan M Morris. Cervical Spine Trauma: Pearls when Evaluating the Pediatric Cervical Spine.

Травма шийного відділу хребта: корисні моменти при оцінці в педіатричній популяції.

13.00 – 14.00 Перерва

18 червня, четвер. Вечірнє засідання. Головуючі - Л. Волянський, І. Дикан

14.00 – 15.00

Donald F Schomer. Imaging head and neck (otolaryngologic) cancers. Рart 1.

Зображення голови і шиї. Рак отоларингологічної ділянки. Частина 1.

15.00 – 15.30

Ірина Дикан. МДКТ: морфологічна верифікація пухлин

15.30 – 16.00

Юрій Милян. Інформативність комп’ютерної томографії в діагностиці карциноматозу очеревини у хворих на рак яєчників для вибору тактики хірургічного лікування.

16.00 – 16.30

Володимир Рогожин. Сучасні можливості МР діагностики раку передміхурової залози.

16.30 – 17.00

Володимир Була. КТ грудної клітки, живота і тазу при невідкладних станах.

17.00 – 18.00

Вебінар.  З'їзд Української медичної асоціації Північної Америки

18 червня, четвер. 19.00 Товариська вечеря

19 червня, п'ятниця. Ранкове засідання. Головуючі - Л. Волянський, А. Кучер

09.00 –

10.20

Donald F Schomer. Imaging head and neck (otolaryngologic) cancers. Рart2.

Зображення голови і шиї. Рак отоларингологічної ділянки. Частина 2.

10.20 – 10.40

Орест Сенюк, Галина Щербата. Рентгенологічні знахідки при невідкладних станах: випадки з практики лікарні швидкої допомоги.

10.40 – 11.00

Іван Клецко. Особливості радіологічного забезпечення ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії.

11.00 – 11.30

Олег Динник. Методичні аспекти еластографії зсувною хвилею дифузної патології печінки.

11.30 – 12.00

Аскольд Кучер. Синдромна ультразвукова діагностика хвороби великих слинних залоз.

12.00 – 12.15

Інна Халатурник. Трансторакальна ультрасонографія при травмах органів грудної клітки. 

12.15 – 12.30

Олена Чемерис. УЗД в проктології.

12.30 – 13.00

Ігор Гайда. Вузли щитовидної залози: за і проти.

13.00 – 14.00 Перерва

19 червня, п'ятниця. Вечірнє засідання. 14.00 – 18.00

Головуючі – Ю. Іванів, С. Федьків

14.00 – 14.30

С. Федьків. Значення методів КТ і МРТ в діагностиці патології аорти.

 

Семінар «УЗД в онкогінекології»

 

Ігор Гайда,

Мирон Габрієль,  

Андрій Пелик,

Наталія Голубка,

Ірина Юник

 

14.30 – 17.00

Конференц-зал Центру Св. Параскеви

(вул. Заводська, 7)

 

14.30 – 15.00

С. Поташев. Рекомендації ЕхоКГ-діагностики клапанних стенозів.

15.00 – 15.30

Ю. Іванів. Патологія аорти при двостулковому аортальному клапані.

15.30 – 16.00

Н. Орищин. Аортальний стеноз з малим градієнтом і малим серцевим викидом.

16.00 –  16.30

Н. Носенко. Діагностика стенозів сонних артерій: причини помилкових результатів.

16.30 – 17.00

Ю. Іванів. Місце КТ  індексації коронарного кальцію в ранній діагностиці атеросклерозу.

17.00 – 17.30

В. Євтух, Ю. Паламарчук. Діагностика патологічних змін висхідного відділу аорти.

17.30 – 18.00

Д. Аверчук. Аневризма синуса Вальсальви з проривом у праве передсердя.

18.00 – закриття школи-семінару

 

Нейрорадіологічні семінари 20-26 червня 2015 року

Викладачі - Jonathan M Morris, Donald F Schomer, Лев Волянський

Центр Св. Параскеви (Львів, вул. Заводська, 7)

 

На кожен семінар – до 30 учасників (за попереднім записом).

Прохання приготувати власні випадки для обговорення (показові, суперечливі, цікаві, рідкісні) згідно теми семінару.

 

Дата

Час

Тема

Модератори

Перекладачі

20.06.2015

10.00 -13.00

Нейрорадіологія. Інвазивні втручання під радіологічним контролем.

Доповіді:

О. Кобилецький, В.Сало. Інтракраніальні артеріовенозні мальформації.

Мирослав Бубняк. Ендоваскулярна зупинка кровотеч із шлунково-кишкового тракту.

Jonathan M Morris, В.Сало, А.Нетлюх

А.Нетлюх, Н. Попчук

20.06.2015

14.00 – 17.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків.

 

Donald F Schomer, Юрій Паламарчук

В. Євтух,

Б. Козицький

22.06.2015

10.00 – 17.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків.

Donald F Schomer, Jonathan M Morris.

Ю. Паламарчук, Вероніка Євтух

Ігор Іванів, Наталія Попчук

23.06.2015

10.00 – 17.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків.

Donald F Schomer, Jonathan M Morris.

Ю. Милян, Р. Козак

Вероніка Євтух,  Богдан Козицький

24.06.2015

10.00 – 17.00

Нейрорадіологія. Розсіяний склероз.

Donald F Schomer, Jonathan M Morris.

Ольга Іващик, І. Іванів

Ігор Іванів, Богдан Козицький

25.06.2015

10.00 – 17.00

Нейрорадіологія. Аналіз цікавих і суперечливих випадків.

Медичний центр «Євроклінік» (вул. Миколайчука, 9). Тел.:   +380322937111

Donald F Schomer, Jonathan M Morris.

Ірина Комнацька, Ігор Дутка

Наталія Попчук, Богдан Мелех

26.06.2015

10.00 – 17.00

Нейрорадіологія. Онкологічна патологія ділянки шиї та основи черепа

Donald F Schomer, Jonathan M Morris.

Ю.Паламарчук, О. Предземирська

Богдан Козицький, Ігор Іванів

 

21.06.2015 – перегляд діагностичних висновків з попередніх років у центрі Св. Параскеви з критичними зауваженнями («аудит») – Ю. Паламарчук, Donald F Schomer, Jonathan M Morris.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Щодня з 22 до 26 червня (крім 25 червня) Donald F Schomer і Jonathan M Morris беруть участь в обстеженні поточних пацієнтів і обговоренні результатів у кабінетах КТ і МРТ Центру Св. Параскеви, а 25 червня – в МРТ-кабінеті Медичного центру «Євроклінік» (вул. Миколайчука, 9). До роботи разом з ними запрошуємо 3 бажаючих лікарів за попереднім записом на кожен з цих днів. Попередній запис – під час реєстрації у вестибюлі готелю «Львів».

 

Реєстраційний внесок для участі в школі-семінарі – 300 грн.

Кількість учасниківобмежена. Попередня реєстрація за лінком: http://goo.gl/forms/gWXsjWbjud

 

Довідки за телефоном: +380 32 275 92 07, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.