Радіологічний вісник 1-2. 2018

 

[Колонка редактора] 2


Іванкова В. С. [VIІ з’їзд Українського товариства радіаційних онкологів за участю міжнародних фахівців] 3-4


Солодянникова О. І. [VI з'їзд Українського товариства фахівців з ядерної медицини] 5


Шармазанова О. П., Коваленко Ю. М. [Осінні радіологічні ювілейні заходи] 6-8


Зелінський Р. М. [Створено Українську асоціацію медичних фізиків (УАМФ)] 9


Коваленко Ю. М. [Томосинтез в Україні стає доступнішим] 10-11


Мирошниченко С. И., Невгасимый А. А., Коваленко Ю. Н. [От малодозовой рентгенографии к малодозовому томосинтезу] 12-15


Ахаладзе Н. Г., Мечев Д. С., Авраменко А. И., Романенко Л. В. [Влияние отдаленных эффектов ионизирующего облучения на темп старения и жизнеспособность человека (Хиросима и Нагасаки, Чернобыль и Фукусима). Лекция] 16-20


Коваль С. С., Макеєв С. С., Щербіна О. В., Новікова Т. Г. [Майстер-клас із ретроспективного формування та аналізу інтегрованих структурно-функціональних томографічних зображень у діагностиці пухлин головного мозку] 21-24


Кобрин В. С. [Особливості організації та влаштування кабінету комп’ютерної томографії] 25-29


[Главному редактору информационно-аналитического бюллетеня «Радіологічний вісник» профессору Мечеву Д.С. – 75 лет!] 30-31


[Пам’яті Славнова Валентина Миколайовича (1924-2018)] 32-33


Deresh N., Chukanov O., Matsiievskyi T. [Wirsung duct dilatation in diagnostics of pancreatic tumors: pearls of CT and MRI] 34


Dykan I. M, Bozhok E. M., Gurando A. V., Kozarenko T. M., Butenko B. P. [Effectiveness of digital breast tomosynthesis in differentiation of benign breast asymmetries or architectural distortion from malignant lesions] 35


Nestulia K. I, Vasko L. M. [Using of сone-ray computer tomography for diagnostic of fractures of the lower jaw in the limits of the teeth range] 35-36


Аксьонова О. Г., Аксьонов О. А. [Стереотаксична трепан-біопсія рентгенонегативних внутришньопротокових новоутворень грудної залози] 36


Андрущенко І. В. [Діастолічна функція лівого шлуночка у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, за методом подвійного доплера] 36


Астап’єва О. М., Васильєв Л. Я., Спузяк Р. М., Паскевич О. І., Степанов Е. П., Аміразян С. А. [Організаційно-педагогічне та методичне забезпечення навчання студентів медичних факультетів хнму з радіології] 37


Ачинович С. Л., Гапеенко М. Ф., Ветух Е. Г., Бурмистрова И. В., Яковенко А. С. [Гастроинтестинальная стромальная опухоль: аспекты лучевой диагностики и морфологии] 37-38


Бабкіна Т. М., Новіков М. Є. [ПЕТ/КТ первинних пухлин голови та шиї: кількісний аналіз метаболічних параметрів] 38-39


Бабкіна Т. М., Спіженко Н. Ю., Дзигар О. В. [Оцінка радіохірургічного лікування метастатичних уражень печінки за даним первинного мрт-аналізу з прогнозуванням локальної відповіді] 39-40


Бабкіна Т. М., Кундіна В. В. [Сцинтиграфічна оцінка постінфарктних змін міокарда лівого шлуночка серця] 40-41


Бабкіна Т. М., Сторожчук Ю. О. [Застосування конусно-променевої комп`ютерної томографії при ортодонтичному лікуванні пацієнтів зі складними клінічними випадками] 41


Балака С. Н., Гречихин Г. В., Спузяк Р. М., Крутько Е. Н., Пилипенко С. Н. [Радиочастотная абляция злокачественных новообразований легких] 41-42


Барановська Л. М., Іванкова В. С., ХруленкоТ. В., Рябченко Н. М., Скоморохова Т. В. [Радіобіологічні аспекти поєднаної променевої терапії хворих на рак шийки матки] 42-43


Балашов С. В., Коваленко Ю. М. [Забезпечення радіаційної безпеки при використанні легких рентгенодіагностичних комплексів] 43


Біла Н. С. [Можливості комп’ютерної томографії в діагностиці раку шлунка] 43-44


Бортний М. О., Шармазанова О. П., Шаповалова В. В. [Роль та стандартизація цифрового рентгенологічного дослідження в абдомінальній рентгенології] 44-45


Бурлака А. А., Колеснік О. О. [Перед- та інтраопераційна променева діагностика у хворих на колоректальний рак із метастатичним ураженням печінки] 45


Василенко В. В., Циганков М. Я., Нечаєв С. Ю., Пікта В. О., Задорожна Г. М. [Результати комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій рівненської області у 2017 році] 45-46


Василенко В. В., Пікта В. О., Литвинець Л. О., Задорожна Г. М., Крамаренко М. С. [Верифікація та поліпшення якості бази даних результатів лвл-вимірювань 1987-1991 рр.] 46-47


Васильєв Л. Я., Кулініч Г. В., Радзішевська Є. Б., Савченко А. С. [Аналіз ранніх ускладнень комбінованого протипухлинного лікування у хворих на рак щитоподібної залози] 47


Васько Л. М., Жукова Т. О., Баштан В. П., Почерняєва В. Ф., Пилипенко Н. С., Кир’ян В. М. [Система BI-RADS у цифровій мамографії] 48


Волик Н. К. [Порівняльна доплерометрична характеристика гемодинаміки фетоплацентарного комплексу при спонтанній та індукованій вагітності] 48


Гальченко А. Г., Таммо Раад, Рокицкая Н. В., Морковкина А. Е., Ялынская T. А. [Магнитно-резонансная томография: оценка недостаточности клапана легочной артерии, после радикальной коррекции тетрады Фалло] 49


Гарматина О. Ю., Робак О. П., Мороз В. В. [Діагностична значущість ангіографії та МСКТ-перфузії в оцінці ефективності анастомозів при церебральних артеріальних аневризмах та оклюзивно-стенотичній патології брахіоцефальних артерій] 50


Глазовська І. І., Москаленко Н. Ю. [Оцінка ендотеліальної дисфункції у хворих із цукровим діабетом 2-го типу залежно від ступеня компенсації глікемії] 50-51


Гребенюк О. А., Логанихина Е. Ю., Терницкая Ю. П. [Диагностические возможности МДКТ при прозопалгиях] 51


Грушка Г. В., Стадник Л. Л., Луховицька Н. І., Савченко А. С., Астап’єва О. М., Паскевич О. I., Боброва В. М., Підченко Н.С. [Обґрунтування індивідуальної терапевтичної дози при лікуванні 153SM-оксабіфором хворих із кістковими метастазами] 51-52


Грязов А. Б., Ивчук В. П., Главацкий А. Я., Грязов А. А. [Определение степени злокачественности глиом головного мозга по данным МРТ- и МСКТ-перфузии в сопоставлении с данными артериальной спин маркировки] 52


Губко А. П., Сенчуров С. П., Зелінський Р. М., Ващишин В. П., Лучковський С. М. [Дослідження зміни плану опромінення системою «кібер ніж» за наявності в організмі пацієнта контрасту МРТ при КТ-скануванні] 53


Гук Ю.М., Чеверда А. І., Науменко Н. О., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Сивак М. Ф., Олійник Ю. В. [Клініко-рентгенологічні особливості формування кульшового суглоба у хворих із наслідками відкритих форм спінальних дизрафій] 53


Даниленко В. В., Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Сукач Г. Г. [Метастатичне ураження кісток. Можливості радіонуклідної терапії] 54


Динник О. Б., Мірошніков Я. О., Наталенко І. Л., Керусь С. В., Федусенко О. А., Жайворонок М. М., Ковалеренко Л. С. [Зсувнохвильова еластографія біомеханіки білкової оболонки кавернозних тіл при еректильній дисфункції] 54


Дрыга Д. Ю., Мусаева Е. А., Мусаев Б. Н. [Полуколичественный анализ мозолистого тела на мрт у детей с клинически значимой задержкой когнитивного развития] 55


Дудій П. Ф., Крупка Л. П., Палійчук І. В., Палійчук М. І., Палійчук В. І. [Можливості конусно-променевої комп’ютерної томографії в диференціальній діагностиці риносинуситів] 55-56


Закоморний О. С., Омельченко А. Н., Мироняк Л. А., Рогожин В. А. [Сучасні техніко-методичні особливості мультипараметричного дослідження передміхурової залози] 56


Зелінський Р. М. [Роль медичного фізика в сучасній радіології] 56-57


Зябченко В. І., Робак О. П., Зябченко В. І., Нікіфорак З. М., Вакарюк В. Є., Гетьман О. М. [Особливості діагностики пухлин основи черепа хондроїдного ряду] 57


Іванкова В. С. [Особливості планування та проведення променевої терапії в умовах сучасних технологій] 57-58


Іванкова В. С., Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. [Роль проточної цитофлуорометрії в оцінці ефективності консервативного лікування хворих на місцевопоширений рак шийки матки] 58-59


Іванкова В. С., Дьоміна Е. А., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Матвієвська Л. В. [Порівняння видів брахітерапії при лікуванні метастатичного раку вагіни] 59-60


Іванкова В. С., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Пильнов В. А. [Лікування та профілактика променевих реакцій при опроміненні органів малого тазу] 60-61


Іванкова В. С., Столярова О. Ю., Галяс О. В., Магдич І. П., Галяс Г. В., Приказюк А. А. [Планування та топометрична підготовка променевої терапії на лінійному прискорювачі електронів] 61


Іванкова В. С., Столярова О. Ю., Галяс О. В., Магдич І. П., Галяс Г. В., Приказюк А. А. [Організація культури радіаційної безпеки пацієнта в рамках радіологічних відділень] 61


Іванкова О. М. [Оцінка результатів неоад'ювантної хіміопроменевої терапії в комплексному лікуванні хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози] 61-62


Капустинська О. А., Прикащикова К. Є. [Аналітичне дослідження та оцінка ризиків розвитку хвороб системи кровообігу в дорослого населення, евакуйованого з 30-км зони чаес, за даними клініко-епідеміологічного реєстру] 62-63


Карварсарська В. В., Білозор Н. В., Старенький В. П., Мітряєва Н. А., Гребіник Л. В. [Динаміка експресії фактора росту ендотелію судин та вмісту ендостатину у хворих на недрібноклітинний рак легені при променевій терапії] 63


Красносельский Н. В., Сухина Е. Н., Старенький В. П., Кулинич Г. В., Немальцова Е. В. [Лечение местных лучевых повреждений в онкогинекологической практике] 64


Коваленко Ю. М. [Щодо гармонізації української нормативно-правової бази з питань радіаційної безпеки в медичній радіології з європейською] 64-65


Коваленко Ю. М. [Можливості підвищення ефективності первинної медичної допомоги насе-ленню за рахунок впровадження в клінічну практику сучасних технологій променевої візуалізації] 65


Коломійченко Ю. А., Вороньжев І. О., Пуляєв С. [Інформативність традиційної рентгенографії при травмах верхньошийного відділу хребта в дітей віком до 7 років] 65-66


Король П. О., Ткаченко М. М. [Тераностика – сучасна модель ядерної медицини] 66-67


Корсак І. С., Кравчук Е. Ю., Глазовська І. І., Москаленко Н. Ю. [Систолічна та діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на цукровий діабет іі типу] 67


Куликова Ф. И., Видишева Н. М. [Клинический случай туберкулезного гонита на фоне сахарного диабета] 67-68


Курило Г. О., Удатова Т. В., Сафронова О. В., Костюк К. С., Сілаєва О. С., Підлубна Т. Г. [Впровадження методики інтегрованого бусту при променевому лікуванні раку молочної залози після органозберігаючих операцій у клінічній лікарні «Феофанія»] 68-69


Кухарь А. Ф., Одарченко С. П., Крулько С. И., Серегина Н. М., Гуменюк Е. В., Зинвалюк. А. В. [Краниоспинальное облучение на системе томотерапии у детей. Первый клинический опыт] 69-70


Лаврик Г. В., Головко Т. С., Шевчук Л. А., Бакай О. О. [Можливості променевих методів у діагностиці метастатичного колоректального раку] 70


Лаврик Г. В. [Роль радіологічних критеріїв в оцінці відповіді на лікування метастазів колоректального раку в печінку] 70-71


Лисенко Н. С., Шармазанова О. П., Вороньжев І. О., Баєв В. В., Черепов Д. В. [Диференційна рентгенодіагностика бцж-оститу і гематогенного остеомієліту в дітей] 71


Логаніхіна К. Ю., Белоус І. В. [МСКТ у діагностиці гострого живота в умовах багатопрофільного стаціонару] 72


Логвиненко В. В., Литвин Ю. П., Неханевич О. Б., Давлєтова Н. О., Литвин В. В., Городецький С. Г. [Визначення фізіологічного об’єму рухів у плечовому суглобі за допомогою ультрасонографії] 72-73


Луховицька Н. І., Савченко А. С., Кулініч Г. В. [Клінічна характеристика хворих на рак щитоподібної залози, що отримували лікування радіойодом (аналіз за даними архіву ду «імр ім. С.П. Григор’єва НАМН України»)] 73-74


Мазник Н. О., Сипко Т. С., Пшенічна Н. Д., Сухіна О. М., Старенький В. П. [Цитогенетичні ефекти в онкогінекологічних хворих під час дистанційної та поєднаної променевої терапії] 74


Мазур С. Г., Дикан І. М., Костюк М. Р. [Особливості церебральної гемодинаміки у хворих із різними клінічними проявами стенозів сонних артерій високого ступеня] 74-75


Махмудов Д. Е., Колеснік О. О., Головко Т. С., Ганіч О. В. [Вибір тактики променевої діагностики раннього раку прямої кишки] 75


Медведовська Ю. В., Робак О. П., Робак К. О., Голубов О. В., Вакарюк С. В., Гетьман О. М. [Променева діагностика менінгіом задньої черепної ямки] 75-76


Медведовська Ю. В., Робак О. П., Робак К. О., Пилипас О. Ю., Яковенко І. Л., Маховський С. В. [Променева діагностика пухлин хіазмально-селярної ділянки] 76

Міхановський О. А., Сухіна О. М., Харченко Ю. В., Кругова І. М. [Комплексне лікування хворих на поширений рак яєчників із використанням променевої терапії] 76-77


Мицик Ю. О., Дутка І. Ю., Комнацька І. М., Мотринець Н. П., Борис Ю. Б. [Променеві боімаркери на підставі даних мультифазної кт у диференціації нирково-клітинного раку] 77


Мусаев Б. Н., Мусаева К. А. [МРТ при перианальных фистулах: что нужно знать радиологу] 78


Морковкина А. Е., Таммо Раад, Рокицкая Н. В., Гальченко А. Г., Ялынская Т. А. [Аномальное отхождение левой легочной артерии от правой, «слинг» легочной артерии: мультидетекторная компьютерная томография с 3D-реконструкцией] 78-79


Мякиньков В. Б. [Комплексная лучевая диагностика заболеваний молочной железы на первичном уровне медицинской помощи] 79


Насонова А. М., Міхановський О. А., Слободянюк О. В., Коломацька В. В., Ланько Л. Г., Сплюхіна О. В. [Аналіз результатів комбінованого лікування раку тіла матки] 80


Нестуля К. І., Шармазанова О. П., Васько Л. М. [Ортопантомографія в диагностиці переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду] 80-81


Новікова Т. Г., Ніколов М. О., Макеєв С. С., Коваль С. С., Глоба М. В. [Спосіб розрахунку абсолютного значення об’ємного мозкового кровотоку за даними комплексного сцинтиграфічного дослідження в пацієнтів із цереброваскулярною патологією] 81


Носик О. В., Стадник Л. Л., Шальопа О. Ю. [Оцінка ефективних доз пацієнтів у конвенційній рентгенодіагностиці за результатами фантомного моделювання] 81-82


Одарченко С. П., Горошенко О. В., Крулько С. І., Гайдук Р. С., Андрощук В. М. [Досвід стадіювання раку прямої кишки за допомогою МРТ] 82


Омельченко А. Н., Мироняк Л. А., Рогожин В. А. [Мультимодальная магнитно-резонансная нейровизуализация: примеры применения в нейрорадиологии. Обзор клинических случаев] 82


Омельченко А. Н., Закоморный А. С., Мироняк Л. А., Рогожин В. А. [Особенности МРТ-исследования всего тела] 82-83


Паламарь А. І., Дереш Н. В. [Cиндром циннера: радиологическая визуализация на КТ и МРТ] 83-84


Пальчик С. М., Вороньжев І. О., Маміконова Н. А., Алтухов О. Л. [Особливості рентгенологічної картини пневмоній у детей із недиференційованою дисплазією сполучної тканини] 84


Поліщук О. В., Василів Л. В. [МРТ діагностика інтрамедулярних пухлин спинного мозку] 84


Робак К. О., Чувашова О. Ю., Земскова О. В., Бондарчук Т. І. [Диференційна діагностика ступеня анаплазії гліальних пухлин за даними дифузійно-тензорної томографії] 84-85


Робак К. О., Чувашова О. Ю., Земскова О. В., Бондарчук Т. І. [Особливості змін, що виникають у різних провідних трактах у результаті поширення гліом головного мозку] 85


Робак О. П., Робак К. О., Гетьман О. М., Бондарчук Т. І., Медведовська Ю. В. [Можливості МРТ у диференційній діагностиці уражень стовбурових відділів головного мозку] 85


Робак О. П., Робак К. О., Гетьман О. М., Вакарюк В. Є., Маховський С. В., Зябченко В. І. [Офіброми краніо-цервікальної локалізації при нейрофіброматозі іі типу] 86


Робак О. П., Василів Л. В., Поліщук О. В., Шпак С. О. [Рентгендіагностика травматичних ушкоджень кісток основи черепа при наданні первинної медичної допомоги] 86


Рокицька Н. В., Таммо Раад, Морковкіна А. Є., Гальченко А. Г., Ялинська Т. А. [Вроджені вади серця в пацієнтів із гетеротаксичним синдромом та лівим ізомеризмом] 86-87


Ткаченко М. М., Романенко Г. О., Морозова Н. Л., Гороть І. В. [Аспірантів на кафедрі радіології та радіаційної медицини в національному медичному університеті імені О.О. Богомольця] 87-88


Садовников С. А., Луговская Т. В., Кушнеров А. И., Жайворонок М. Н. [Применение трансабдоминального ультразвукового исследования для выявления патологии толстой кишки] 88


Самофалов И. А., Артюх С. В., Старенький В. П., Сухина Е. Н. [Критерии оценки качества компьютерной томографии для планирования EBRT] 88-89


Сафронова О. В., Удатова Т. В., Кметюк Я. В., Костюк К. С., Курило Г. О. [Віддалені результати лікування раку передміхурової залози із застосуванням сучасних методик дистанційної променевої терапії] 89-90


Свинаренко А. В., Сухина Е. Н., Насонова А. Н., Демченко В. Н. [Предоперационная химиолучевая терапия при ранних стадиях рака шейки матки] 90


Серегина Н. М., Одарченко С. П., Крулько С. И., Рыжкова Ю. В., Зинвалюк А. В., Гуменюк Н. Б., Гуменюк Е. В. [Реализация различных режимов облучения на системе томотерапии для снижения дозовой нагрузки на сердце при раке молочной железы после органосохраняющих операций] 91


Сімонова-Пушкар Л. І., Кулініч Г. В., Гертман В. З. [Магнітолазерна терапія як метод профілактики і лікування променевих реакцій шкіри під час променевої терапії хворих на рак грудної залози] 91-92


Сілаєва О. С., Удатова Т. В., Курило Г. О., Черенько Н. В. [Можливості променевої терапії при рецидивуванні гліобластом] 92-93


Соколовська М. В., Івчук В. П., Єфремова Н. А., Синюшкіна Л. М., Овсієнко О. В. [Брахітерапія злоякісних пухлин шкіри на апараті GAMMAMED] 93-94


Скоморохова Т. В., Іванкова В. С., Макаренко А. А., Галас А. В. [Оцінка результатів променевої терапії хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів] 94


Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Сукач Г. Г., Трацевський В. В., Турицина В. Л. [Алгоритм діагностичного супроводу метастатичного радіойодрефрактерного раку щитоподаібної залози] 94-95


Сорочан П. П., Прохач Н. Е., Громакова І. A. [Зміни субпопуляційного складу лімфоцитів після променевого лікування хворих на рак тіла матки з ожирінням] 95

Спузяк Р. М., Балака С. М., Шаповалова В. В. [Можливості променевих методів в оцінці стану легень після радіочастотної абляції злоякісних периферичних утворів] 95-96


Стадник Л. Л., Носик О. В., Шальопа О. Ю. [Впровадження програми контролю якості в рентгенодіагностиці для опти- мізації радіаційного захисту пацієнтів] 96-97


Стадник Л. Л., Носик О. В. [Результати анкетування кабінетів комп'ютерної томографії щодо режимів досліджень та контрольованих дозиметричних величи] 97


Столярова О. Ю., Палій М. І. [Визначення обсягів опромінення при недрібноклітинному раку легенів] 97-98


Сукач Г. Г., Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Трацевський В. В. [Методика детекції сторожових лімфатичних вузлів в онкологічній практиці] 98

Супруненко А. А., Солодянникова О. И., Смоланка И. И., Досенко И. В., Ляшенко А. А. [Рентгеноэндоваскулярная технология как метод ингибиции неоваскуляризации местно-распространенного рака грудной железы] 98-99


Сухина Е. Н., Старенький В. П., Свинаренко А. В., Симбирева А. С., Грановская А. И. [Ранний лучевой цистит при лечении рака гениталий I-II стадии в послеоперационном периоде] 99


Сухіна О. М., Сухін В. С., Немальцова К. В., Грановська Г. І. [Вплив променевої терапії на ефективність лікування хворих на лейоміосаркому матки I-II стадії] 100


Танасічук-Гажиєва Н. В., Танасічук В. С., Бабкіна Т. М., Шпак С. О. [МДКТ в оцінці стану коронарних артерій при ішемічній хворобі серця у хворих літнього віку] 100


Танасічук-Гажиєва Н. В., Морозова Н. Л., Танасічук В. С., Черкасова Л. А., Герасименко Л. Ф. [Роль МДКТ під час обстеження хворих на вірусні пневмонії] 101


Урина М. А. [Диагностика метастатического поражения лимфоузлов шеи при высокодифференцированном раке щитоподібной железы] 101-102


Федірко П. А., Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю. [Патологічні зміни кришталика у віддаленому періоді після радіаційного впливу] 102


Федусенко А. А., Дынник О. Б., Жайворонок М. Н., Федусенко А. А., Макарова Ж. Н. [US LI-RADS – система ультразвукового скрининга и динамического контроля гепатоцеллюлярной карциномы] 102-103


Хоменко І. П., Палиця Р. Я., Гарматіна О. Ю., Цвігун Г. В., Цибенко Л. Д. [Черезшкірна-черезпечінкова холан-гіостомія в комплексному діагностично-лікувальному підході при пухлинах жовчних протоків воріт печінки] 103


Хоружик С. А., Жаврид Э. А. [Новый алгоритм стадирования лимфом на основе диффузионно- взвешенной магнитно-резонансной томографии] 104


Чирков Ю. Э. [Роль ультразвуковой компрессионной эластографии в оценке риска злокачественности узлов щитовидной железы по шкале THIRADS] 104-105


Чуканов А. Н., Дереш Н. В. [Радиологическая и хирургическая сосудистая анатомия печени] 105


Чурилін Р. Ю., Вороньжев І. О., Сирота В. В., Сергеєв Д. В. [Променева діагностика ускладненого перебігу гострих абсцесів легень] 105-106


Шаповалова В. В., Скорік А. Р., Логвінова О. Л., Спузяк О. М. [Комплексна променева діагностика наслідків бронхолегеневої дисплазії в дітей раннього та дошкільного віку] 106


Шармазанова О. П., Коваленко Ю. М., Бортний М. О., Шаповалова В. В., Гревцова А. Є. [Про проведення моніторингових досліджень на остеопороз] 106-107


Шевчук Л. А., Головко Т. С., Лаврик Г. В., Бакай О. О. [Стан діастолічної функції лівого шлуночка серця у хворих на лімфому при різних режимах хіміотерапевтичного лікування] 107-108


Шевчук Л. А., Головко Т. С., Лаврик Г. В., Бакай О. О. [Ехокардіографія в практичній онкології] 108


Шпак С. О., Танасічук В. С., Телуха К. І. [МДКТ у визначенні структурних змін кісткової тканини при гонартрозі] 108-109


[Ассоциация радиологов Украины поддерживает план действий Европейского общества радиологии «EuroSafe Imaging Call For Action»] 109


[Плани навчальних курсів для радіологів на 2018 рік] 31, 110


[Мрії здійснюються – мріємо про Європейський конгрес радіологів − 2019!] 111-112


[Радіологічні видання] 8, 11, 15, 29, 33