• 19 січ., 2015

Українська радіологія у другому півріччі

Шармазанова О.П., Коваленко Ю.М., Київ-Харків

Українські радіологи, не зважаючи на складну ситуацію в країні, у другому півріччі не тільки провели всі заплановані заходи, але й разом з усіма колегами з інших країн відсвяткували Міжнародний день радіології.

В кінці вересня в Одесі пройшли науково-практична конференція та 10-ті курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф.М.І.Спузяка «Променева діагностика захворювань травної системи». На початку конференції її учасники тепло привітали проф. Я.С. Бабія та проф. О.П. Шармазанову з ювілеєм, а чл.-кор. АМНУ Дикан І.М. – з отриманням Державної премії.

Перше пленарне засідання конференції, проведеної 25 вересня, було присвячене обговоренню «Керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічне дослідження. Критерії вибору метода зображення», на якому з доповідями щодо рекомендацій з візуалізації у різних розділах радіології виступили д.м.н. Рогожин В.О. , проф. Бабій Я.С., чл.-кор. АМНУ Дикан І.М., к.м.н. Робак О.П., к.м.н. Ялинська Т.А., проф. Шармазанова О.П., Миронова Ю.А. та Мангов А.В. Після обговорення доповідей було висунуто пропозицію щодо підготовки до кінця року проекту «Національного керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження». Після цього учасникам конференції було прочитано низку лекцій, а саме: «МДКТ-перфузіографія в абдомінальній радіології» (Дикан І.М., м. Київ), «Щодо використання електронних баз знань в клінічній практиці» (Миронова Ю.А., Сімферополь), «Діагностика та лікування локальних ускладнень гострого панкреатиту з використанням малоінвазивних технологій» ( Балака С.М.,  м. Харків),    «Фантомізація еластографії» (Жайворонок М.М., м. Київ), «Принципи візуалізації при онкології черевної порожнини - Що хочуть знати хірурги та онкологи?» (Маріо Таха, м. Одеса), «Променева діагностика кардіо-езофагеального раку» (Бортний М.О., м. Харків), «Значення ультразвукового дослідження при патології черевної порожнини» (Медведєв В.Є., м.Київ). До наукової сесії, якою завершилася конференція, було включено 6 доповідей:

«Сучасні методи променевої діагностики при лікуванні вторинної адентії» (Бабкіна Т.М.,  Демидова О.О. м. Київ), «Порівняльні можливості  ультрасонографії і комп’ютерної томографії  в доопераційній оцінці внутрішньостінкової інвазії при раку шлунку» (Абдуллаєв Р.Я,  Крижановська І.В., м. Харків),

«Застосування методу дефекографії для об’єктивізації оцінки ступеня  ректоцеле у хворих з порушенням опорожнення товстої кишки» (Жолнерук О.Я., м. Київ),

«Комплексна МДКТ-оцінка васкуляризації колоректального раку» (Дикан І.М., Новіков М.Є., м. Київ),

«Можливості ехографії та МСКТ у  діагностиці  гострих панкреатитів» (Гордієнко К.П., м. Київ),

«Комп'ютерна томографія в діагностиці лімфоїдного ураження органів шлунково-кишкового тракту» (Титоренко Р. С., м. Макеєвка).

У наступні два дні заняття проходили вже в рамках 10-х курсів Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка «Променева діагностика захворювань травної системи». Слухачам курсів було прочитано лекції:

«Діагностичні референтні рівні в рентгенодіагностиці» (М.І. Пилипенко, м. Харків),

«Можливості променевої  діагностики у виявленні рака шлунка - критерії диференційної діагностики» (В.М. Соколов, м. Одеса),

«КТ-діагностика солідних пухлин підшлункової залози» (Мангов А.В., м. Харків),

«КТ-діагностика кістозних пухлин підшлункової залози» (Мангов А.В., м. Харків),

«Променева діагностика хронічної мезентеріальної ішемії. Місце і роль комплексного ультразвукового дослідження» (Федусенко О.О., м. Київ),

«Технологічні можливості підвищення якості та безпеки рентгенологічних досліджень» (Балашов С.В., м. Київ),

«Проблеми променевої діагностики  шлунково-кишкового тракту  у немовлят» (Воротинцева Н.С., м. Курськ),

«Некротизуючий ентероколіт у немовлят: стадіювання за даними променевого дослідження» (Шаповалова В.В., м. Харків),

«Променева діагностика аномалій шлунково-кишкового тракту у дітей» (Шаповалова В.В., м. Харків),

«КТ в диференційній діагностиці новоутворень печінки» (Дереш Н.В., м. Тернопіль).

Проведено 3 майстер класи:

«Променева діагностика невідкладних станів черевної порожнини» ( Бортний М.О., м. Харків),

«КТ-протоколи обстеження черевної порожнини - показання, підготовка, болюсне контрастування, фази» (Маріо Таха, м. Одеса),

«КТ-діагностика захворювань товстої кишки» (Маріо Таха, м. Одеса), а також продемонстровано кілька цікавих випадків з клінічної практики.

Слід зауважити, що на радіологічні заходи до Одеси приїхало близько 200 радіологів з майже всіх регіонів України. Це приблизно стільки ж, скільки приїхало на конференцію до «Совіньйону» минулого року. Крім того, на цих заходах було вже вдвічі більше фірм-спонсорів, ніж на конгресі «Радіологія в Україні» в березні цього року. Потрібно подякувати компаніям «Ед-Мед», «Телеоптик», «УМТ+» та «Фармак», які знайшли можливість підтримати проведення цих радіологічних заходів.

Вже традиційно Асоціація радіологів України приймала участь у Міжнародній медичній виставці «Охорона здоров’я-2014», яка цього року проходила з 30 вересня по 2 жовтня. В рамках наукової програми виставки Асоціацією разом з головними спеціалістами Міністерства охорони здоров’я України, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та ДП «Прем’єр Експо»  було проведено 2 заходи - нараду обласних головних спеціалістів з напрямку «Радіологія» «Актуальні питання радіологічної служби України» та семінар «Радіологічна візуалізація в клінічній практиці», партнером якого виступила компанія «Доктор Філін». Під час наради були обговорені питання переоснащення радіологічної служби країни, ефективності використання радіологічного обладнання та покращення підготовки спеціалістів. Було підкреслено необхідність проведення інвентаризації матеріально-технічної бази служби та впровадження в клінічну практику «Національного керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження». З доповідями на нараді виступили головні спеціалісти МОЗ України к.м.н. Ялинська Т.А., к.м.н. Динник О.Б. та проф. Солодянникова О.І., завідувачі кафедрами променевої діагностики київської та харківської медичних академій післядипломної освіти проф. Бабкіна Т.М. та проф. Шармазанова О.П., головний обласний рентгенолог Івано-Франківської області Кметюк В.М., генеральний секретар АРУ к.т.н. Коваленко Ю.М. та керівник Центру рентгенівських технологій АРУ проф. Мірошниченко С.І.

Позитивні відгуки отримав семінар «Радіологічна візуалізація в клінічній практиці», на якому провідні радіологи країни розповіли лікарям різних спеціальностей про сучасні діагностичні можливості різних радіологічних методик. С цікавими лекціями перед учасниками семінару виступили д.м.н. Рогожин В.О., к.м.н. Ялинська Т.А., к.м.н. Динник О.Б., проф. Щербина О.В., Мангов А.В. та Яковлєв Д.М. У заключній частині семінару було висловлено пропозицію щорічно проводити подібні семінари для лікарів-клініцистів.

Асоціація радіологів України взяла участь і в V ювілейному Міжнародному медичному форумі «Інновації – в медицині – здоров’я нації», який проходив у Києві 14-16 жовтня. В рамках спеціальних наукових програм «Медична радіологія» та «Онкологія»  було проведено понад 10 різноманітних заходів, на яких їх учасників знайомили з останніми методиками діагностики різноманітних захворювань, зокрема з інноваційними технологіями променевих методів дослідження в онкології та сучасними підходами до діагностики та лікуванні злоякісних пухлин, а також з актуальними питаннями радіаційної безпеки в радіології.

Міжнародному дню радіології було присвячено засідання київського осередку Асоціації радіологів України, яке було проведено 6 листопада. До програми засідання було включено 6 доповідей: «Про підготовку «Національного керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження» (Шармазанова О.П., Коваленко Ю.М., м. Харків-Київ),  «Концепція застосування променевої діагностики при травмах» (Коваленко Ю.М., м. Київ), «Переваги комплексного рентген-ультразвукового дослідження на етапі первинної медичної допомоги» (Уріна Л.К., м. Київ), «Протокол ультразвукового дослідження при політравмі – FAST» (Динник О.Б.,Соломка А.О., м. Київ-Одеса), «Досвід використання цифрової рентгенографії в умовах польового шпиталю» (Носов А.О., Київ), «Актуальні питання експлуатації радіологічного обладнання» (Балашов С.В., Київ).

Оскільки цього року було прийнято рішення святкувати Міжнародний день радіології разом з молдавськими колегами, наступного дня лекторська група з Києва вирушила до Кишинева, де 8 листопада радіологи України та Молдови провели спільне засідання Асоціацій радіологів та Другу Школу Цифрової рентгенографії для рентген-лаборантів.

Заходи почалися з загального засідання для радіологів та рентген-лаборантів, на якому його учасники привітали один одного з професійним святом, а українські радіологи ще розповіли своїм молдавським колегам про підготовку «Національного керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження».

Для лікарів було зроблено кілька доповідей, а саме «Цифрова візуалізація та телерадіологія – основні відмінні риси сучасної рентгенодіагностики» (Коваленко Ю.М., м. Київ), «Нові можливості рентгенодіагностики в травматології та ортопедії» (Шармазанова О.П., м. Харків), «Про заборону флюорографії для виявлення туберкульозу в Республіці Молдова» (Динга В.П., м. Кишинів), «Переваги комплексного рентген-ультразвукового дослідження на етапі первинної медичної допомоги» (Уріна Л.К., м. Київ).

Одночасно рентген-лаборантам в рамках Другої Школи Цифрової рентгенографії прочитано 4 лекції: «Джерела помилок при рентгенографічному дослідженні (Пріпа В.О., м. Кишинів), «Особливості роботи рентген-лаборанта в кабінеті цифрової рентгенографії» (Уріна Л.К., м. Київ), «Технологічні можливості  підвищення якості та безпеки рентгенологічних досліджень» (Балашов С.В., м. Київ), «Навчання рентген-лаборантів як одне з важливих складових забезпечення якості та радіаційної безпеки рентгенологічних досліджень» (Коваленко Ю.М., м. Київ).

Після невеликої перерви всі учасники спільного засідання Асоціацій знов зібралися в одній залі та прослухали ще дві доповіді: «Досвід використання цифрової рентгенографії в умовах польового шпиталю» (Носов А.О., Київ) та «Актуальні питання експлуатації радіологічного обладнання» (Балашов С.В., Київ).

Завершилося спільне святкування Міжнародного дня радіології неформальним спілкуванням, під час якого всі висловили задоволеність проведеними заходами та побажання проводити їх у подальшому.

Мажорним завершенням програми роботи АРУ у другому півріччі стали 11-ті курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка «Забезпечення ефективного використання цифрового рентгенівського обладнання», які пройшли 18 листопада у Харкові. Курси проходили у Харківській медичній академії післядипломної освіти, кафедра променевої діагностики якої стала одним із співзасновників Школи і сьогодні керує її роботою. У програму курсів було включено 9 лекцій: «Обладнання кабінетів цифрової рентгенодіагностики. Телерадіологія» (Коваленко Ю.М., м. Київ), «Організаційні проблеми і легальне використання телемедичних технологій на основі стандартів і законодавства» (Майоров О.Ю., м. Харків), «Закупівля та експлуатація цифрового рентгенівського обладнання» (Балашов С.В., м. Київ), «Забезпечення якісних зображень при використанні цифрової рентгенографії. Променеве навантаження на пацієнта» (Балашов С.В., м. Київ), «Організація роботи кабінетів цифрової рентгенодіагностики в педіатрії» (Уріна Л.К., м. Київ), «Використання цифрових рентгенівських технологій в остеології» (Шармазанова О.П., Миронова Ю.А., м. Харків-Сімферополь), «Використання цифрових рентгенівських технологій в пульмонології» (Шаповалова В.В., Дереш Н.В. , м. Харків-Тернопіль), «Цифрова мамографія: можливості та перспективи» (Мякіньков В.Б., м. Херсон), «Стандартизація рентген-досліджень травної системи» (Бортний М.О., м. Харків), - та майстер-клас «Цифрова рентгеноскопія в гастроентерології» (Спузяк Р.М., м. Харків).

Важливо підкреслити, що вперше спонсором проведення курсів УШБПОвР ім. проф. Спузяка М.І. став медичний заклад – Європейський діагностичний центр. Це є позитивним трендом у системі спонсорської підтримки роботи Школи, тому що саме медичні заклади повинні бути зацікавлені в створенні ефективної системи підвищення кваліфікації спеціалістів. Приємно відмітити, що вже традиційно курси УШБПОвР стають міжрегіональними, коли на них приїздять не тільки лектори, а й слухачі з різних регіонів країни.

На закінчення хочеться висловити щиру подяку, хто прийняв участь у заходах Асоціації радіологів України, а також сподівання, що українські радіологи у наступному році будуть ще активнішими, і ми впевнено поступово будемо рухатися у європейському напрямку!