• 2 груд., 2013

ОДЕСЬКІ РАДІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ

25-27 вересня в Одесі на базі пансіонату «Совіньйон» (м. Одеса, жил.мас. Совіньйон, пров. Южносанаторний, 2) пройшла всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Радіологічні читання», організаторами якої були Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Харківська медична академія післядипломної освіти, Асоціація радіологів України та Українська асоціація спеціалістів з конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. Участь у конференції взяло понад 216 радіологів практично з усіх регіонів України, а також гості з Австрії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Росії та Туреччини. Було заслухано 30 лекцій та 7 коротких повідомлень з усіх основних розділів радіології:

нейрорадіологія, радіологія голови та шиї, радіологія грудної залози, торакальна радіологія, абдомінальна радіологія, радіологія опорно-рухового апарату, урогенітальна радіологія, педіатрична радіологія, радіаційна безпека та менеджмент в радіології тощо.
Приємно відмітити, що на конференцію приїхало багато молоді та гостей з Росії.

В перший день конференції до початку її роботи бажаючі мали можливість познайомитись з Одесою – для них була організована цікава екскурсія по місту. А після обіду почався лекційний курс, у якому були висвітлені наступні теми: «МСКТ при торакоабдомінальній травмі», «Гетеротопічні оссифікації», «Можливості підвищення ефективності променевої діагностики на первинному етапі надання медичної допомоги при переході до сімейної медицини», «Променева діагностика при гострій патології черевної порожнини», «Значення променевої діагностики в практиці медико-соціальної експертизи», «Комплексна променева діагностика травм на первинному етапі надання медичної допомоги», «Модульні приміщення як вирішення проблеми розміщення діагностичного обладнання», «Роль рентгенологічних методів дослідження в діагностиці дуоденальних виразок на тлі хронічних моторно-евакуаторних порушень 12-палої кишки», «Практичні аспекти якості та безпеки рентгенологічних досліджень» та «КТ ентерографія при деяких захворюваннях кишечника». Завершився перший день вечором зустрічі друзів, який пройшов у теплій і приємній обстановці.

Другий день конференції почався лекцією професора Соколова В.М. «Нові технології променевої діагностики для візуалізації судинної патології головного мозку при деменції», після якої відбулося вітання Віктора Миколайовича з днем народження. Ще 2 лекції по кістозним та солідним ураженням підшлункової залози на ранковому засіданні були прочитані професором Мехметом Ертюрком із Стамбула. Після кава-брейку відбулася сесія коротких повідомлень, під час якої були заслухані такі доповіді як «Біноміальна регресія в оцінках довічного радіаційного ризику», «Випадок тривалого спостереження пацієнтки з туберозним склерозом і труднощі діагностики», «Можливості МСКТ-ангіографії судин головного мозку у пацієнтів з гіпертонічною хворобою», «Результати скринінгу та променевої діагностики раку молочної залози на Південному Уралі», «Клініко-променеві паралелі у пацієнтів з раннім ревматоїдним артритом (РРА)» та «Характеристика кровотоку в хребетних артеріях при ішемічному інсульті мозку та ішемічній хворобі серця». Після обіду до уваги учасників конференції було запропоновано ще 6 лекцій на теми «Сучасні аспекти візуалізації молочної залози (мамографія, УЗД). Система BIRADS», «Мамосцінтиграфія в алгоритмі променевої діагностики раку молочної залози», «Оптична томографія молочної залози при виявленні раннього пухлинного ангіогенезу», «Роль сучасних методів променевої діагностики у виявленні венозних інфарктів», «МСКТ при патології аорти» та «Мультимодальний підхід до діагностики малих солідних пухлин нирок. Як нам з ними чинити?» Після закінчення занять бажаючі змогли відвідати чудовий одеський оперний театр і послухати оперу «Бал-маскарад».

Безумовно, найбільш цікавим був останній день конференції, коли перед її учасниками з лекціями виступили провідні радіологи Росії та Західної Європи. Щоб зрозуміти це, досить перерахувати лекції, що були прочитані цього дня: «Низькодозова перфузія головного мозку з використанням 320-рядного КТ» (Евот Сміт, Неймеген, Нідерланди), «Перфузія печінки з використанням 320-рядного КТ» (Хельмут Скелнаст, Грац, Австрія), «Рак передміхурової залози: діагностика та стадіювання з використанням МРТ» (Бернд Хемм, клініка Шаріте, Берлін, Німеччина), «Діагностика та стадіювання онкологічних процесів матки» (Бернд Хемм, клініка Шаріте, Берлін, Німеччина), «МСКТ в гібридній хірургії аортального клапана» (Терновий С.К., Москва, Росія), «Необхідні умови для отримання оптимального контрастування при КТ- та МРТ-дослідженнях в онкології» (Ковальова Карина, Відень, Австрія), «Дифузійно-зважене МРТ дослідження в діагностиці захворювань черевної порожнини і малого тазу» (Бахтіозін Р.Ф., Москва, Росія), «Нові можливості МСКТ в діагностиці захворювань шлунка» (Гагаріна Н.В., Фоміних Є.В., Москва, Росія), «Можливості багатофазної спіральної комп'ютерної томографії у хворих на цироз печінки» (Кудрявцева А.В., Санкт-Петербург, Росія) та «Труднощі і помилки КТ-діагностики захворювань печінки» (Розенгауз Є.В., Москва, Росія).

Такий авторитетний колектив лекторів приїхав до Одеси завдяки фінансової підтримки компанії «УМТ». Крім неї, спонсорами одеської конференції виступили українські підприємства КВО «Медапаратура», «Нові медичні технології», НВО «Телеоптик», «Фапмак» та ….., за що їм щира подяка. Організатори та учасники конференції подякували також колективу пансіонату «Совіньйон», який допоміг забезпечити належний рівень проведення конференції.

На закінчення конференції її учасники прийняли резолюції, текст якої наведено нижче.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Радіологічні читання»
( м. Одеса, 25-27 вересня 2013 року)

Спеціалісти-радіологи лікувально-профілактичних, наукових установ Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України, заслухавши та обговоривши лекції та доповіді учасників конференції, констатують, що в останні роки в медичні заклади поставляється все більше сучасного радіологічного обладнання, яке дозволяє впровадити в клінічну практику новітні діагностичні методики. Разом з тим, діагностичні можливості нової апаратури використовуються в медичних закладах на 10-15%, що обумовлено відсутністю або недостатністю методичних матеріалів з застосування сучасного радіологічного обладнання, а також недостатнім рівнем підготовки персоналу, який на ньому працює. Проблемою є також налагодження належного рівня обслуговування та контролю якості радіологічного обладнання, а відповідно й забезпечення радіаційної безпеки проведення радіологічних досліджень. Потребують суттєвих змін та узгоджень нормативні документи, які регулюють діяльність радіологічної служби, а також система підготовки радіологів, що робить доцільним залучення до цієї роботи професіональних юристів.


КОНФЕРЕНЦІЯ ВИРІШУЄ:

 

1. Провести спільні нараду АРУ з головними фахівцям областей за напрямком «Радіологія» з питань переоснащення відділень променевої діагностики новим радіологічним обладнанням та підвищення якості підготовки спеціалістів в умовах прискореного розвитку технологій радіологічної візуалізації.
Виконком АРУ 22 жовтня 2013 р.

2. Підготувати пропозиції з внесення змін до наказу МОЗ №484 та їх до Міністерства охорони здоров’я України. У цих пропозиціях запропонувати надавати більше кредитних балів за участь у національних та міжнародних радіологічних конгресах, науково-практичних конференціях, школах, майстер-класах, семінарах, особливо тих, що передбачають тестування учасників, стажуваннях на робочих місцях як в Україні, так і за кордоном, а також участь спеціалістів у проведенні різних навчально-методичних заходів.
Виконком АРУ до 31 грудня 2013 р.

3. Виконкому АРУ постійно всі яку підтримку виданню нових науково-методичних та навчальних матеріалів з радіології, зокрема прискорити видання нової редакції книги Коваль Г.Ю. «Рентгенанатомія» , додаткового тиражу двохтомного підручника «Променева діагностика» за редакцією Г.Ю. Коваль, а також перекладу 118-ої директиви ЄС з радіаційної безпеки «Керівництво з радіологічної візуалізації».

4. Звернутися до МОЗ України ввести в дію своїм наказом в медичних закладах 118-у директиву ЄС з радіаційної безпеки «Керівництво з радіологічної візуалізації». Організувати в регіонах обговорення Керівництва з радіологічної візуалізації з метою більш активного його використання радіологами та клініцистами.
Виконком АРУ до 01 грудня 2013 р.

5. Створити робочу групу з підготовки двотижневої учбової програми спеціалізації «оператор рентгенографічного апарату» для спеціалістів з вищою та середньою медичною освітою та передати її на затвердження до МОЗу. Звернути увагу МОЗ на необхідність обов’язкового проходження цих курсів всіма спеціалістами, хто працює з рентгенівськими апаратами і зробити це однією із умов отримання санітарного паспорту
Виконком АРУ до 31 грудня 2013 р.

6. З метою підвищення науково-практичного рівня національних радіологічних заходів активніше залучати до участі в них провідних спеціалістів з інших країн, використовуючи для цього отриманий позитивний досвід підготовки 1-го Національного форуму «Радіологія в Україні» та науково-практичної конференції «Радіологічні читання» (Одеса, 25-27 вересня 2013 р.)
Виконком АРУ постійно

7. Виконкому АРУ спільно з головними обласними спеціалістами та головами обласних осередків Асоціації розробити план спільних регіональних та міжрегіональних радіологічних заходів на 2014 рік.

Виконком АРУ до 01 грудня 2013 р.
Голови регіональних
осередків АРУ

8. Виконкому АРУ продовжити роботу щодо звільнення від ліцензування діагностичного радіологічного обладнання
Виконком АРУ до вирішення питання


Президент АРУ д.м.н. В.О. Рогожин

Відповідальний секретар к.т.н. Ю.М. Коваленко