• 25 жовт., 2017

Під час ІІ Форуму медичних фізиків України була створена Українська Асоціація Медичних Фізиків (УАМФ)

uamf     aru logo 160b

Останні роки в сфері медичної фізики в Україні характеризувались ініціативністю когорти активних спеціалістів, ціллю яких стало об’єднання з метою розвитку галузі. Протягом останнього року активно працювала Ініціативна група, яка вивчала ситуацію в сфері медичної фізики та розробляла стратегію розвитку.

image005

Враховуючи те, що розвиток галузі потребує постійної співпраці з органами державної влади, громадськими організаціями спеціалістів суміжних спеціальностей, регулюючими органами та ін. для членів Ініціативної групи стала очевидною необхідність створення офіційної громадської організації.

Під час ІІ Форуму медичних фізиків України, що проходив 19-20 жовтня 2017 року, було проведено Установчі зборі, в яких прийняло участь більш, ніж 40 учасників. Відбувалось активне обговорення Статуту, зокрема розділи щодо керівних органів, напрямів діяльності і т.д.

image007image008

В результаті учасниками зборів було прийнято рішення про створення громадської організації «Українська Асоціація Медичних Фізиків» (УАМФ), прийнято Статут та обрано керівництво. Першим Президентом УАМФ став Зелінський Руслан Михайлович, Віце-президентом – Лучковський Сергій Миколайович, секретарем – Павлов Володимир Володимирович, членами Правління – Безшийко Олег Анатолієвич та Підлубна Тетяна Геннадіївна.

«Українська Асоціація Медичних Фізиків» запрошує до співпраці в напрямку розвитку медичної фізики в Україні.

Контактні дані:
Зелінський Руслан Михайлович
+380976911134
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


The Ukrainian Association of Medical Physicists (UAMP) was founded during the 2nd Forum of Medical Physicists of Ukraine.

uamf     aru logo 160b

Last years, cohorts of active specialists were characterized by their initiative in the field of medical physics in Ukraine, whose goal was to incorporate for the development of the industry. During the last year, the Initiative Group was actively studying the situation of the medical physics industry and was elaborating a development strategy for it.

image005

Considering, that the development of the industry requires constant cooperation with government departments, public organizations of specialists in related specialties, governing departments, etc., the necessity for creating the official public organization was obvious for the members of the Initiative Group.

The Constituent Assembly was held during the 2nd Forum of Medical Physicists of Ukraine on October 19-20, 2017, in which more than 40 participants took part. There was an active discussion of the Statute, in particular, sections about governing departments, directions of work, etc.

image007image008

As a result, the participants of the meeting decided to establish a public organization «The Ukrainian Association of Medical Physicists» (UAMF), the Statute was adopted and the leadership was elected. The first president of the UAMP was Zelinskyi Ruslan, Vice-President - Sergii Luchkovskyi, secretary – Volodymyr Pavlov, Board members - Oleg Bezshyyko and Tetiana Pidlubna.

«The Ukrainian Association of Medical Physicists» invites to cooperate in the development of medical physics in Ukraine.

Contacts:
Ruslan Zelinskyi
+380976911134
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.