• 26 квіт., 2018

Круглий стіл «Проблемні питання радіологічної служби України»

25 квітня в Києві в рамках наукової програми ІХ Міжнародного Медичного Форуму відбувся Круглий стіл «Проблемні питання радіологічної служби України» за участі членів експертної групи МОЗ України за напрямками «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Радіонуклідна діагностика», експертів Асоціації радіологів України, представників Міністерства охорони здоров’я та Державної інспекції ядерного регулювання України. Під час заходу було обговорено низку актуальних для вітчизняної радіології питань, зокрема:

  1. Приведення номенклатури спеціальностей в радіології у відповідність до європейської
  2. Передання атестації радіологів Асоціації радіологів України
  3. Проведення експертами АРУ зовнішнього аудиту роботи радіологічних відділень як у державних, так і в приватних закладах
  4. Аудит АРУ медико-технічних вимог до радіологічного обладнання та закупівель радіологічного обладнання
  5. Аудит невведеного в експлуатацію радіологічного обладнання
  6. Рецензування видань за радіологічним напрямком
  7. Місце променевої діагностики на першому рівні медичної допомоги.

Чи є місце радіологічному обладнанню у президентській програмі «Сільська медицина»?

  1. Позиція експертів: Чи потрібна променева діагностика для ранньої діагностики туберкульозу?

Під час обговорення питань було висказано багато різних корисних пропозицій. Так, йшлося про перейменування спеціалістів з променевої діагностики в радіологів, та, відповідно, кафедр променевої діагностики в кафедри радіології, а кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика – в кафедру радіаційної онкології та ядерної медицини. Обговорювалось також питання про необхідність включення медичних фізиків до переліку медичних спеціальностей, про більш широке залучення радіологів та медичних фізиків до участі в проектах МАГАТЕ. Було актуалізоване питання переробки вітчизняних нормативно-правових актів з радіаційної безпеки та приведення їх у відповідність з Публікацією 103 Міжнародної Комісії з Радіаційного Захисту, 59-ю Директивою Євроатому та новими Базовими Стандартами Безпеки. Відповідно до розробленої ще в 2009 році Концепції розвитку в Україні цифрової рентгенодіагностики та оснащення лікувально-профілактичних закладів новим рентгенівським обладнанням на 2010-2015 роки запропоновано включити до табелів оснащення медичних закладів першого рівня легкі цифрові рентгенодіагностичні комплекси та ультразвукові сканери. Всіма учасниками Круглого столу позитивно була сприйнята пропозиція повністю відмовитися від використання застарілої плівкової флюорографії для профілактичних обстежень органів грудної клітки та вивести аналогові флюорографи з експлуатації із-за значного променевого навантаження на пацієнтів, яке перевищує, за даними Інституту медичної радіології ім. Григор’єва, встановлене Нормами радіаційної безпеки України НРБУ-97 для профілактичних обстежень в 1.0 мЗв. Замість флюорографії при профілактичних обстеженнях запропоновано використовувати аналогову та цифрову оглядову рентгенографію легень та рентгенівський томосинтез. Круглий стіл пройшов за активної участі присутніх. Хочеться сподіватися, що він дасть практичні результати.