• 6 трав., 2018

Програма Міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю Центру рентгенівських технологій Асоціації радіологів України«РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКА ХХІ-го СТОЛІТТЯ» (Будва, 31 травня-1 червня 2018)

 

ПРОГРАМА

Міжнародної конференції, присвяченій 20-РІЧЧЮ ЦЕНТРУ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ АСОЦІАЦІЇ РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ (АРУ)

«РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКА ХХІ-го СТОЛІТТЯ»

Будва, 31 травня-1 червня 2018

31 травня, понеділок

  9.30-10.00 Відкриття конференції

10.00-12.00 Перше засідання. Менеджмент діагностики на першому рівні
                     медичної допомоги
                      Модератори: Мостіпан А.В., Коваленко Ю.М.

 10.00-10.15 Адаптація системи надання діагностичної допомоги населенню до
                     змін в системі охорони здоров'я з використанням сучасних
                     технологій. Оптимізація діагностики на першому рівні медичної
                     допомоги
                     Мостіпан А.В., експерт з питань охорони здоров'я Клубу мерів України,
                      Курилівка, Україна

 10.15-10.30 Економічні аспекти надання діагностичної допомоги населенню
                      Коваленко Ю.М., доцент кафедри радіології Національної медичної
                       академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, заступник
                       керівника Центру рентгенівських технологій АРУ, виконавчий
                        секретар АРУ, Київ, Україна

10.30-10.45  Досвід використання телемедицини для підвищення ефективності
                         медичної допомоги першого рівня.
                          Поліщук М.Є., завідувач кафедри нейрохірургії Національної
                          медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,
                          Київ, Україна

10.45-11.00 Актуальні питання підготовки операторів рентгенівського
                         обладнання для першого рівня медичної допомоги
                         Кметюк В.М., президент Української асоціації рентген-лаборантів і
                          радіологічних технологів, Івано-Франківськ, Україна

11.00-11.15  Національне керівництво для лікарів, що направляють пацієнтів на
                       радіологічні дослідження, як основа для впровадження належної
                         радіологічної практики
                          Ялинська Т.А., президент Асоціації Радіологів України, член експертної
                         групи МОЗ України за напрямами «Радіологія. Ультразвукова діагностика.
                         Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика»,завідувач
                         відділенням променевої діагностики ДУ" Науково-практичний медичний
                          центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Київ, Україна

11.15-11.30  Зовнішній аудит роботи рентгенівських відділень як необхідна умова
                         для їх раціонального переоснащення новим обладнанням
                          Балашов С.В., експерт Центру рентгенівських технологій АРУ, доцент
                           кафедри електроніки Національного авіаційного університету, Київ,
                          Україна

11.30-11.45  Роль державних органів і громадських організацій у поліпшенні
                        медичної допомоги першого рівня
                        Земсков І.В., виконавчий директор Клубу мерів України, Київ,
                         Україна

11.45-12.00  Переваги державно-приватного партнерства для впровадження в
                       клінічну практику сучасних методів діагностики
                        Рубіш Н.В., головний лікар лікувально-діагностичного центру ТОВ «Гемо
                        Медика Україна », Ужгород, Україна

12.00-12.30 Перерва на каву

12.30-14.00 Друге засідання. Сучасні діагностичні технології для першого
                     рівня медичної допомоги
                      Модератори: Мірошниченко С.І., Коваленко Ю.М.

 12.30-12.45 Оперативний контроль стану серцево-судинної системи пацієнтів
                        Павлович Р.В., директор Компанії «ТREDEX», Харків, Україна

 12.45-13.00  Можливості сучасної лабораторної діагностики на першому рівні медичної
                       допомоги
                     Mgr. Peter Jeník., Спеціаліст - консультант компанії «Полімедіка», Ужгород, Україна

13.00-13.15 Розширення можливостей ультразвукової діагностики на першому рівні
                         медичної допомоги завдяки застосуванню нових технологій
                         Соломка А.О., експерт з ультразвукової діагностики Одеського
                          обласного департаменту охорони здоров'я, професор кафедри
                          професійної патології Одеського Національного медичного
                          університету, Одеса, Україна

13.15-13.30 Сучасні технології рентгенівської візуалізації для першого рівня
                         медичної допомоги
                        Мірошниченко С.І., керівник Центру рентгенівських технологій АРУ,
                         професор кафедри електроніки Національного авіаційного
                         університету, Київ, Україна

13.30-13.45  Перспективи розвитку легких мобільних рентгенодіагностичних систем
                      Черенцов В.Б., начальник відділу комунікацій Міжнародного центру
                       інновацій в медицині і біотехнології, Москва, Росія

13.45-14.00  Досвід застосування інформаційних технологій в рентгенодіагностиці
                     Балашов С.В., експерт Центру рентгенівських технологій АРУ, доцент
                     кафедри електроніки Національного авіаційного університету, Київ,
                     Україна

14.00-15.00 Обід

15.00-18.00 Третє засідання. Роль променевої діагностики в забезпеченні
                     ефективності медичної допомоги на першому рівні
                     Модератори: Ялинська Т.А., Шармазанова О.П.

15.00-15.30 Ультразвукова діагностика при невідкладних станах. FAST-протоколи
                        Соломка А.О., експерт з ультразвукової діагностики Одеського
                          обласного департаменту охорони здоров'я, професор кафедри
                          професійної патології Одеського Національного медичного
                          університету, Одеса, Україна

15.30-16.00 Роль променевих методів діагностики при патології серцево-судинної
                       системи
                          Ялинська Т.А., президент Асоціації Радіологів України, член експертної
                         групи МОЗ України за напрямами «Радіологія. Ультразвукова діагностика.
                         Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика»,завідувач
                         відділенням променевої діагностики ДУ" Науково-практичний медичний
                         центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Київ, Україна

16.00-16.30  Використання рентгенодіагностики для раннього виявлення патології
                         органів грудної клітки
                           Дереш Н.В., член виконкому АРУ, лікар-рентгенолог медичного центру
                          «Омега», Київ, Україна

16.30-17.00  Променева діагностика при травмах та іншій патології опорно
                          рухового апарату
                          Шармазанова О.П., президент Всеукраїнської асоціації рентгенологів,
                           завідувачка кафедрою променевої діагностики Харківської медичної
                           академії післядипломної освіти, Харків, Україна

17.00-17.30 Роль комплексного рентген-ультразвукового дослідження на етапі
                       первинної променевої діагностики
                       Уріна Л.К., головний експерт з променевої діагностики в педіатрії
                       департаменту охорони здоров'я м.Києва, завідувачка відділенням променевої
                       діагностики міської дитячої клінічної лікарні №3, Київ, Україна

17.30-18.00  Комплексна променева діагностика захворювань молочної залози на
                       первинному рівні медичної допомоги
                       Мякіньков В.Б., експерт Центру рентгенівських технологій АРУ, експерт
                       Херсонського обласного департаменту охорони здоров'я, завідувач
                        відділенням променевої діагностики Херсонського обласного онкологічного
                       диспансеру, Херсон, Україна

18.00-18.10  Підведення підсумків.

                           

                                                       1червня, пятниця

9.30-12.00 Четверте засідання. Круглий стіл «Як сучасне діагностичне обладнання та інформаційні
технології можуть підвищити ефективність надання медичної допомоги на першому етапі»
Модератори: Мостіпан А.В., Ялинська Т.А., Мірошниченко С.І.

12.00-12.15 Закриття конференції