• 28 жовт., 2018

Центру рентгенівських технологій Асоціації радіологів України – 20 років

 

14 жовтня 1998 року в Києві за ініціативою Головного управління медичних проблем аварії на ЧАЕС та радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України (МОЗУ), Асоціації радіологів України (АРУ) та Інформаційно-Видавничого Об’єднання «Медицина України» (ІВО «Медицина України») було створено Центр рентгенівських технологій АРУ (ЦРТ АРУ).

         Центр став громадським науково-консультативним, експертним та методичним органом з вирішення проблем переоснащення та покращення матеріально-технічної бази рентгенівської служби лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) у відповідності з Законом України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

        До складу ЦРТ АРУ увійшли провідні українські вчені та спеціалісти з розробки, виробництва та експлуатації рентгенівської техніки, представники Міністерства охорони здоров’я, Асоціації радіологів України, ДУО «Політехмед», ІВО «Медицина України» та громадської організації «Екологія та здоров’я». Керівником Центру було обрано керівника технічних проектів акціонерного товариства «Телеоптик», академіка Академії наук вищої школи, доктора технічних наук, професора Мірошниченка С.І., його заступником – керівника ІВО «Медицина України», кандидата технічних наук Коваленка Ю.М., а секретарем – секретаря міжвідомчої науково-технічної Ради з розвитку медичної промисловості, кандидата технічних наук Соломку В.О.

        З самого початку своєї діяльності ЦРТ АРУ прийняв активну участь у розробці Національної програми розвитку променевої діагностики в Україні та впровадження в клінічну практику цифрової рентгенодіагностики. Представники Центру виступали з доповідями про цифрову рентгенодіагностику та її переваги на всеукраїнських та регіональних заходах АРУ, на колегіях та «круглих столах» в МОЗУ та на різних медичних конгресах, конференціях та семінарах. На базі київського міського Центру нових рентгенівських технологій було налагоджено проведення тижневих навчальних курсів з опанування персоналом рентгенівських технологій цифрової рентгенодіагностики. З 2000 по 2006 рік навчання на цих курсах пройшли понад 2000 рентгенологів та рентген-лаборантів з усіх регіонів країни. За цей же час в медичних закладах України було введено в експлуатацію понад 600 цифрових рентгенівських систем переважно вітчизняного виробництва. У 2003 році у Кам’янець-Подільському Центром разом з кафедрою радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика було проведено перший всеукраїнський майстер-клас з цифрових рентгенівських технологій, а роком пізніше на кафедрі радіології за участі ЦРТ АРУ почались проводитися курси тематичного удосконалення «Цифрові технології в радіології». З 2012 року Центр почав щорічно проводити Школу цифрових технологій в різних регіонах країни для рентгенологів та курси «Забезпечення якості та безпеки рентгенологічних досліджень» для рентген-лаборантів.

        В рік двадцятиріччя перед Центром постає нова складна задача – впровадження в клінічну практику нової технології рентгенівської візуалізації – цифрового томосинтезу, який значно розширює можливості рентгенодіагностики, та телерадіології, для вирішення якої створена спеціальна експертна група, що включає провідних технічних спеціалістів та радіологів. Сподіваємось, що у найближчі роки цю задачу буде успішно вирішено. 

На заняттях в київському міському центрі нових рентгенівських технологій

 Курси для рентген-лаборантів

Семінари на виставці «Охорона здоров’я», організовані та проведені за участі експертів Центру рентгенівських технологій АРУ